Hvem er vi?

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening, der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i og med ulande. Dette gøres bl.a. gennem kontakt med ulande og andre foreninger, der kan være til nytte for foreningens arbejde. Foreningen blev stiftet i 1980.

Morsø U-Landsforening har en venskabsby i Afrika der hedder Bukoba. Bukoba ligger i Tanzania på Victoriasøens vestbred. Det er 150 km syd for ækvator.

Blandt Morsø U-Landsforenings aktiviter er udsendelse af volontører. Det er frivillige, der sendes til Afrika i typisk 3 eller 6 måneder, hvor de arbejder i børnehaver, skoler eller lign.

Derudover er et af Morsø U-Landsforenings vigtigste aktiviter containerforsendelser til Bokuba. Disse indeholder bl.a. hospitaludstyr.

Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi holder. Du navigerer vha. menuen i venstre side. Her kan du læse mere om foreningens formål, se en 5-årsplan over vores aktiviteter, læse om kommende og tidligere arrangementer, læse mere om volontørprogrammet og venskabsbyen. Derudover kan du også læse nyhedsbrevet online, og take kontakt til Morsø U-Landsforening.

Vandtank projekt

Formål

1. At støtte forskellige former for aktiviteter og projekter i ulande og projekter, der er til gavn for ulande. Støtten gives uden hensyn til modtagerlandets eller modtagerorganisationens politiske eller religiøse overbevisning.

2. At udbrede kendskabet til og forståelsen for ulandsproblemer.

Disse formål skal fremmes ved:

– Opbygning af kontakter til ulande.
Opbygning af kontakter til ulandsorganisationer, foreninger og privatpersoner, der måtte være til nytte for foreningens arbejde.

Tørring af vanilje