Filmpremiere i Bio Mors

På billedet ses Anne Mette på vegne af MUF takke Rikke for de første 2 kortfilm fra Bukoba
Folk i mange aldre overværede gratis i en næsten fuld biografsal PREMIEREN PÅ DE FØRSTE 2 KORTFILM optaget i Bukoba, Tanzania af antropolog, Rikke Schrader Andreassen.
Filmene var hovedsageligt optaget på Bukoba Town Health Center, som bl.a. har modtaget hospitalsudstyr fra MUF – og på – Mugeza Mseta Primary School, der bl.a. er hjem for børn med albinisme og børn med andre handikap. MUF har her støttet med forskelligt skoleudstyr og hjælpemidler samt sammen med flere andre ydet økonomisk støtte til bygning af en 3 m høj beskyttelsesmur rundt om området samt nye sovesale.
Finn Have har ligeledes startet et kunstprojekt op med elever fra bl.a. Mugeza Mseta Primary School.
Projekterne er bl.a.  støttet af CISU og private donationer
Filmene var særdeles oplysende og berørte os alle dybt.
Tak til Rikke.
Vi venter spændt på de næste film, der forhåbentligt kan vises på Kulturmødet 2023.
Filmene er produceret med midler fra CISUs Engagementspulje.
Stor TAK til BIO Mors for vederlagsfrit at stille lokaler til rådighed.