Æresmedlem

Ved generalforsamlingen den 30. marts 2023 udnævntes Anne Mette Schrader til ÆRESMEDLEM i Morsø U-Landsforening. 
Udnævnelsen er en påskønnelse for et ekstraordinært stort og utrætteligt arbejde fra foreningens start i 1980 – som formand fra år 2000.
2023 er året for 40 års venskabsforbindelse mellem Morsø Kommunne/Morsø U-Landsforening og Bukoba, Tanzania, hvor Anne Mette yder en indsats som primær drivkraft. 
På billedet ses Anne Mette Schrader og næstformand, Hans Nørgaard ved udnævnelsen.