Seneste nyheder

FORMANDSBERETNING 2016

MORSØ U-LANDSFORENING  FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2015 v/generalforsamlingen den 16. marts 2016 Generalforsamling 2015 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte vores næstformand om besøget i Bukoba i 2014, hvor der var opfølgning på en containerforsendelse og monitorering på komfurprojektet. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Lene Høgh, Hans Nørgaard og…

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016 Valg af dirigent Lene Høgh blev valgt Generalforsamlingen er lovligt indkaldt Formandsberetning for 2015 Formandsberetningen godkendt med klap Formandsberetningen vil kunne læses på hjemmesiden Regnskab for 2015 Regnskabet godkendt med klap Aktiver i alt: 107.905,44kr. Fastsættelse af kontingent for 2017 2 forslag fra bestyrelsen til afstemning:      Ægtepar…

Kommende arrangementer