Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

IT'S TWIGA TIME

Indhold

 • Siden sidst
 • Ny præsident i Tanzania
 • Vi tror vi kan måle alt
 • Tusindvis af verdens fattigste teenagepiger er blevet gravide under Coronakrisen
 • Kommende arrangementer
 • Bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

 

 

SIDEN SIDST

Engagementspuljen
Morsø U-Landsforening er bevilget kr. 99.858 fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et 2-årigt projekt i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023

Pengene skal bruges til at engagere lokalbefolkningen på Mors i vort arbejde i særdeleshed og generelt i at interessere sig for og få kendskab til udviklingslandene og deres udfordringer.

I projektet vil vi:

 • Engagere egne medlemmer yderligere i vort arbejde og klæde dem på til selv at kunne formidle budskabet og informere om vore projekter i de sammenhænge, hvor man kommer
 • Etablere håndarbejdsgrupper på Mors, som kan få kontakt med tilsvarende grupper i Bukoba og mødes online og udveksle ideer
 • Videreudvikle vort samarbejde med H(Å)BB gruppen på Morsø Gymnasium
 • Tilbyde os som gæsteundervisere på gymnasiet og andre ungdomsinstitutioner
 • Fremstille foldere om vort arbejde og vore projekter, så de bliver målrettet egne medlemmer, de unge og håndarbejdsgrupperne
 • Sidst men ikke mindst skal der produceres en film, der fortæller om vort arbejde lokalt, når bestyrelsen mødes ved køkkenbordene, skriver projekter, holder foredrag og pakker containere med udstyr til Bukoba, og når vi tager på opfølgningsrejse til projekterne, hvor der specifikt vil blive filmet og interviewet børn og personale på albinoskolen og kvindegruppen Sarepta i deres miljøprojekter. Filmen, der efterfølgende kan bruges i vort oplysningsarbejde, bliver vist første gang på Kulturmødet 2022.

Crossover
Kunstmaler Finn Have har i øjeblikket en meget flot udstilling på Odder Museum.

Udstillingen, der kan ses indtil 27. september, omhandler udelukkende billeder fra Finns arbejde og oplevelser i Bukoba.

En afdeling er de specielle cross over billeder, hvor Finn har brugt gamle danske stramajbilleder og bemalet dem med afrikanske motiver, personer og dyr – en meget fin effekt, der åbner øjnene for både forskelle og ligheder i de to verdensdele.

Der er samtidig udgivet en meget flot bog med Finns billeder. Bogen kan købes ved henvendelse til Morsø U-Landsforening.

Prisen er kr. 200 pr. stk. for medlemmer. For andre er prisen kr. 249 pr. stk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 6. juni drog 5 bestyrelsesmedlemmer til Odder for at se udstillingen. Vi var heldige at kunne mødes med Finn på museet, så han kunne uddybe lidt om sine ideer og tanker med billederne og udstillingen.

Dagen sluttede med et besøg i Finns spændende atelier i Odder.

 

Tak til Susanne og Finn Have for en rigtig dejlig dag.

 

Vi vil gerne anbefale, at man tager en sommerudflugt til Odder og ser den flotte udstilling, og har man været i Bukoba, kan man genkende mange steder, og man længes automatisk tilbage.

Morsø U-Landsforening er meget stolte af og taknemmelige for samarbejdet med Finn Have og hans store engagement i arbejdet med unge kunstnere i Bukoba.

 

Det er planen, at Finn deltager i et kommende projektbesøg i Bukoba for at afholde endnu en workshop – denne gang især sammen med børnene på albinoskolen Mugeza Mseto Primary School.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afviklet 3. juni. Det var desværre ikke muligt pga. corona restriktionerne at afvikle den før 1. apri l som der står i vedtægterne.De knap 30 deltagere accepterede udsættelsen.

Under bestyrelsesvalg var der genvalg til: Peter Kristensen, Hans Nørgaard, Lene Høgh og Inge Merete Kristensen samt genvalg til medarbejdende suppleant Flora Delcour

Bestyrelsen har senere konstituteret sig således:

 • Formand: Anne Mette Schrader
 • Næstformand: Hans Nørgaard
 • Kasserer: Peter Kristensen
 • Sekretær: Conni Mark
 • Redaktør af Twiga Time: Lisbeth Nørgaard
 • Containermateriale: Gudrun Nørgaard
 • Medlemsmateriale: Inge Merete Kristensen
 • Projekter: Poul Storm Hansen, Lene Høgh, Flora Delcour
 • Volontørkontakt: Lene Høgh

Formandsberetningen kan læses på foreningens hjemmeside og face-book side.

 

H(Å)BB

Ved generalforsamlingen fik vi besøg af 2 repræsentanter fra Morsø Gymnasiums H(Å)BB gruppe - Sascha Vittrup og Anna Timmers.

Pga. corona har de ikke kunnet afholde ret mange aktiviteter i skoleåret 2020/2021.

De har dog solgt julekalendere i samarbejde med ”Børns Vilkår”. Her har H(Å)BB tjent kr. 6.000.

Det er også planen at sælge julekalendere igen til næste jul samt at afholde flere koncerter, hvor man kun kan deltage, hvis man har en negativ corona-test.

Sascha er nuværende formand. Når hun forlader gymnasiet i år efter sin studentereksamen, overtager Anna formandsskabet.

 

Victoria og verdensmålene

Efter generalforsamlingen var der et spændende foredrag ved forfatter og journalist Jesper Tornbjerg, som fortalte om de 17 Verdensmål og researcharbejdet til bøgerne om ”Victoria og Verdensmålene.”

Jesper Tornbjerg er i færd med at skrive en børnebog om hvert af de 17 mål, og der er foreløbigt skrevet om 9 af de 17 mål. Bøgerne handler om den danske pige Victorias oplevelser rundt i verden, hvor hun møder lokale børn og følger deres udfordringer.

Udover de 17 mål er der 169 delmål, så det er et meget komplekst at sætte sig ind i alle målene og et stort arbejde at nå det hele inden 2030. Det drejer sig ikke kun om arbejde i udviklingslandene, men i høj grad også om ændringer i den industrialiserede verden.

Vi har fulgt Jesper Tornbjergs arbejde, og især var det spændende for Morsø U-Landsforening at høre om researcharbejde t til bogen om Verdensmål nr. 6 om ”vand og sanitet”, hvor Victoria rejser til Tanzania og ser lignende projekter, som vi også arbejder med.

Bøgerne bliver produceret med støtte fra flere fonde og private virksomheder. Alle skoler i Danmark får tilsendt 3 eksemplarer af hver bog til brug for undervisningen. Derudover er der udarbejdet undervisningsmateriale, som kan hentes gratis på internettet.

Jesper Tornbjerg kunne fortælle, at bogen allerede er oversat til engelsk og nu er ved at blive oversat til swahili, og at den bliver vinklet, så den kan bruges i undervisningen i Tanzania.

Det blev aftalt, at Jesper Tornbjerg holder kontakt med Morsø U-Landsforening, da vi har god kontakt til skoledirektøren i Bukoba. Denne kan være behjælpelig med at implementere bogen i undervisningen i secondary schools i Bukoba som et forsøg

 

Den 10. bog, der er under udarbejdelse, handler om verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Her arbejder Victoria med, hvordan man kan sørge for, at f.eks. avocadoer ikke går til spilde, fordi man ikke får dem spist i tide.

Bøgerne, der også egner sig til oplæsning for børn og børnebørn, kunne købes ved foredraget. Man kan desuden tilmelde sig en liste hos Jesper Tornbjerg, så man bliver informeret, når der udkommer nye bøger.

Tak for stor opbakning fra vore medlemmer til foreningens arbejde.

Anne Mette Schrader

 

Ny præsident i Tanzania

Efter at Tanzanias præsident John Mugufuli afgik ved døden d. 17/3-21, fik Tanzania d. 19/3-21 ny præsident – den 61årige Samia Suluhu Hassan.

Både John Mugufuli og Samia Suluhu Hassan er fra Revolutionspariet CCM (Swahili: Chama Cha Mapinduzi).

Samia Suluhu Hassan er Tanzanias første kvindelige præsident. Hun er muslim og stammer fra Zanzibar. Hun er gift og har 4 børn.

Mama Samia, som hun kaldes, har været vicepræsident siden 2015. Hun beskrives som en dygtig leder med en høj grad af arbejdsetik, er beslutningsdygtig og har temperament. Hun beskrives endvidere som skarp og reserveret.

Folket forventer rigtig meget, som hun måske vil have svært ved at leve op til. I sin indsættelsestale sagde hun bl.a.: ”Dette er en tid, hvor vi skal begrave vores uoverensstemmelser og stå sammen som nation. Det er ikke tid til at pege fingre, men tid til at tage hinanden i hånden og sammen bevæge os fremad”.

Mange observatører vurderer, at Samia Suluhu Hassan langt hen ad vejen kommer til at fortsætte Mugufulis og partiets stil fra de sidste 6 år.

Der er præsidentvalg igen i 2025.

Lisbeth Nørgaard
Kilde: Globalnyt

 

Vi tror vi kan måle alt

Morsø Ulandsforening har fået en henvendelse fra Bjørn Førde, der informerer om sin nye bog, der udkom 16. april 2021. Bogens titel er ”VI TROR VI KAN MÅLE ALT – EN HISTORIE OM UDVIKLING”.

Bjørn Førde er forfatter til 30 bøger om u-lande og udvikling, og hans nyeste bog handler om hans gensyn med Zimbabwe efter, at han var der første gang i 1992. Bjørn Førde var udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke som landekoordinator i Zimbabwe 1992-1995.

I bogen fortæller Bjørn Førde om sin rejse rund i Zimbabwe, hvor han opsøgte de steder, hvor han havde arbejdet. Han ønskede at undersøge, hvad der var kommet ud af de udviklingsindsatser, han havde været en del af og medansvarlig for. Bogen er en rutsjebanetur gennem et Zimbabwe plaget af stor korruption og et autoritært politisk styre, som ikke giver udviklingssamarbejdet gode vilkår, hvor noget alligevel er lykkedes, på trods af alle forhindringer.

Selv om bogen har fokus på Zimbabwe, vurderer forfatteren, at udsendte til andre lande vil genkende mange af hans erfaringer og måske de samme konklusioner og udfordringer.

Bjørn Førde peger bl.a. på, at der fortsat er et stort behov for at investere ressourcer, hvor omdrejningspunktet stadig skal være de personlige relationer, fordi det skaber følelser og oplevelse af, at det giver mening, og at vi føler et fælles ansvar.

Bjørn Førde har tilbudt at komme og holde et oplæg med afsæt i bogen om udviklingssamarbejde.

U-landsforeningen vil vurdere, om der senere kan afholdes et medlemsarrangement om emnet.

 

Lisbeth Nørgaard
Kilde: Globalnyt, Kristeligt Dagblad og mail til MUF fra Bjørn Førde.

 

Tusindvis af verdens fattigste teenagepiger er blevet gravide under Coronakrisen

DR’s Afrika-korrespondent Søren Bendixen rapporterer, at i et af verdens fattigste lande, Malawi, har corona, som så mange andre steder betydet skolelukninger, overfyldte hospitaler og dårlig økonomi.

Flere tvinges ud i ekstrem fattigdom, færre vil have råd til at komme i skole igen, og flere unge piger er blevet gravide og har således ikke mulighed for at vende tilbage til skole.

Mange unge, fattige piger har følt sig tvunget til at sælge sig til sex for at overleve og måske for at deres familier kunne overleve.

Disse piger er dem, der har tabt mest. Uden skolegang og uden en forsørger, er de i mange familier blevet en byrde.

Imange år har myndighederne og en lang række hjælpeorganisationer forsøgt at få vendt udviklingen, og det er gået den rigtig vej, men det seneste års tid er flere års positiv udvikling gået den forkerte vej.

Verdensbanken vurderer, at pandemien vil kaste yderligere 150 millioner mennesker ud i en kamp for at overleve. Værst ser det ud i Afrika syd for Sahara. Konsekvenserne kan blive mærkbare en hel generation ud i fremtiden.

Malawis regering er bekendt med problemerne og vil arbejde på, at hjælpe de unge gravide piger tilbage i skolen.

Corona-epidemien truer med at sætte udvikling i bakgear og forsinke de tiltag, der hidtil har forbedret livet for milliarder af mennesker såsom vaccinationsprogrammer, udbredelse af ordentlig sanitet og uddannelse til især piger.

 

Lisbeth Nørgaard

Kilde: Dr.dk

 

Kommende arrangementer

Besøg fra Uganda

I august / september håber vi at få besøg af Junior - en medarbejder fra JEEP i Kampala, Uganda. Jeep, der står for Joint Energy Environment Projekt, er en miljøorganisation, vi har samarbejdet med i flere år. Lige nu afventes, om gæsten bevilges visum til besøget. Han har meddelt, at han er vaccineret mod corona. Vores gæst ved især meget om LED-lys og besparelse indenfor el, og han skal også opholde sig på Nordisk Folkecenter i Ydby og på elektrikerskolen i Hadsten.

Verdens Bedste Nyheder

Vi har igen i år tilmeldt os eventen ”Verdens bedste nyheder”, hvor vi deltager med en informations- og salgsbod ved træskibsarrangementet 16. september på havnen i Nykøbing

Samme dag har frivilligcentret arrangeret ”Foreningernes Dag”, så vi slår 2 fluer med et smæk

 

 

Foredrag:

Morsø U-Landsforening er inviteret til at holde følgende foredrag:

 • 15. september kl. 19.00 på Odder Museum med titlen: ”Bukoba – en venskabsby i Tanzania”.
 • 15. november hos Limfjord Y’s Men & Womens Club – især som tak til clubben for støtte til børneprojektet HUYAWA

 

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.