Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2020

Fremlagt v/generalforsamlingen 3. juni 2021

I forbindelse med generalforsamlingen 2020 havde vi besøg af Lars Smith, der fortalte om ”Fuglevenligt agerbrug i Ghana”.
Lars Smith holdt et meget interessant foredrag om landbrug og træernes betydning for landbrugsudbyttet i den tørre savanneskovszone i Vestafrika akkompagneret med fotos af fuglene og landskabet.
Gennem en årrække har ornitolog Lars Smith via forskellige Bird Life projekter studeret fuglelivet og træernes betydning i Ghana. Der var god spørgelyst efter foredraget.

Ved valg til bestyrelsen i 2020 var der genvalg af: Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Conni Mark, Poul Storm Hansen og Anne Mette Schrader.
Flora Delcour blev valgt som suppleant, og hun har efterfølgende været flittig medarbejdende suppleant i bestyrelsesarbejdet.
Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard blev genvalgt som revisorer.
Christen Møller blev genvalgt som revisorsuppleant.

Volontører
I det forløbne år har vi ikke haft volontører i Bukoba, men både unge volontører og senior volontører er efterspurgte i Bukoba. Det er aftalt, at vi kan fortælle om ordningen på et fællesmøde på Gymnasiet.
Vi hører gerne fra jer, hvis der er interesse for at vide mere om volontørordningen.

Containerforsendelse
I marts 2020 ankom en container til Bukoba med meget flot og efterspurgt hospitalsudstyr, skoleudstyr, sportsudstyr og mange musikinstrumenter. Vi havde igen fået en bevilling Fra ”Genbrug til Syd” til transporten. I bevillingen var også plads til opfølgningsbesøg i Bukoba af et bestyrelsesmedlem og en specialsygeplejerske. Der var også tilskud til besøg i Danmark af en læge og en jordemoder på studieophold. Disse besøg er indtil videre udsat pga. covid19. Det betyder så også, at vi ikke kan afrapportere til ”Genbrug til Syd”, der administrerer Danidas forsendelses- og renoveringsbevilling. Før der er afrapporteret, kan vi ikke søge om en ny bevilling, så vi må væbne os med tålmodighed.
Ved denne forsendelse var vi heldige, at vi kunne opmagasinere, sortere og pakke udstyret i den tidligere børnehave på Præstbrovej. Bygningerne er mellemtiden blev solgt, og indtil videre har Morsø Kommune ikke ledige lokaler, vi kan låne. Vi har fået en stor mængde stofruller, som indtil videre opbevares i private lokaler. Stofrullerne skal bruges til syprojekter både i Bukoba og på Mors.
Hvis nogle af de tilstedeværende har kendskab til ledige egnede lokaler, vi kan låne til at opbevare og sortere udstyr, hører vi gerne fra jer.

Årets projekt
Vi er bevilget kr. 30.000 af Morsø Kommune hvert år til projekter, vi selv vælger.
I 2020 valgte vi corona-projekter.

Vi sendte 2 x kr. 15.000 til:

 • Sarepta Women Group, der fremstillede mundbind, producerede sæbe, byggede ”tippitaps” – (primitive vandhaner) og underviste i hygiejne – især mhp. corona-smitte
 • Bukoba Town Hospital til indkøb af værnemidler til personalet på hospitalet

Twiga Time
Lisbeth Nørgaard er redaktør af Twiga Time, der i 2020 udkom i oktober. Derudover er der i 2020 udsendt medlemsbreve i marts, maj, juli og december måned. Lisbeth får lidt teknisk bistand af sin søn Morten – så tak til både Lisbeth og Morten.

Hovedparten af vore medlemmer er online, og det holder administrationsomkostninger nede, at vi kan sende bladet og andre medlemsmeddelelser online. Det er dog stadig muligt at modtage materiale med alm. post for de medlemmer, der ikke er online. Tak til Inge Merete, som sørger for udsendelse af medlemsmateriale.
Meddelelserne kan også læses på vores hjemmeside.

Hjemmeside
De seneste år har vi arbejdet med fornyelse af vores hjemmeside og har fået hjælp fra firmaet Nordic Networking. Vi synes selv, resultatet er blevet rigtig godt.
Til hjælp til daglig ajourføring får vi hjælp af Inge Meretes søn Andreas – tak til Andreas.

Facebook
Og tak til Conni, der ajourfører foreningens face-book side med nyheder.

H(Å)BB – Hjælp Bukobas Børn
Er en gruppe af elever på Morsø Gymnasium, som lever i bedste velgående, og mange gymnasieelever er involveret i arbejdet.
Vi er meget stolte af de unges engagement. Det er meget flot med de store summer, der samles ind bl.a. ved fester på gymnasiet til fordel for 2 børnehjem i Bukoba. Men her har man også mærket corona-restriktionerne, så de har ikke haft mulighed for indsamling af større summer i 2020.
Når det er muligt, deltager repræsentanter fra H(Å)BB i vores bestyrelsesmøder til gensidig orientering om vore aktiviteter. H(Å)BB medlemmer stiller gerne arbejdskraft til rådighed, når vi ude med vores salgsbod.
Der er desuden en venskabskontakt mellem Morsø Gymnasium og Josiah Girls High School i Bukoba. Vi glæder os til at se, hvad det kan føre til.

Mikrokreditter
Selvom vi ikke har overført midler til projektet i 2 år, får vi stadig rapporter om projekterne. Det er dejligt for os at følge, og vi kan se, der er stort behov for, at små selvstændige erhvervsdrivende og private grupper kan få et billigt lån til at starte en virksomhed.

Samarbejdet med Sarepta Women Group
Det seneste projekt med kvindegruppen blev afsluttet 31.12.2018. Vi har stadig kontakt med gruppen og deres aktiviteter.
Og der er nye projekter på bedding.

Kunst og uddannelse
Under dette navn fortsatte kunstmaler Finn Have i 2020 kontakt med sine elever i Bukoba, og det var planen, at han ville afholde endnu en workshop i 2020 – denne gang især med elever på albino skolen Mugeza
Vi håber, vi fremover kan købe nogle malerier af de tanzanianske elever til videresalg i Danmark og dermed hjælpe dem til at skaffe et levebrød. Stor tak til den økonomiske støtte, mange af vore medlemmer har givet til Finn Haves projekt til indkøb af materialer til eleverne i Bukoba.

Mugeza Mseto Primary School
Albino skolen som vi har støttet gennem flere år – bl.a. med ca. kr. 260.000 fra Rotary til bygning af nye sovesale og badefaciliteter, solcreme fra Derma, penge og digitale kameraer fra Nü by Staff, legoklodser, skoleudstyr og sportsudstyr har vi også støttet med ca. kr. 110.000 fra virksomheder, private og serviceklubber på Mors til at bygge en ny betonmur rundt om skolens område for at beskytte albinobørnene for lemlæstelse. Pga. de mange midler fra Mors besluttede Unicef at donere det sidste beløb til færdiggørelse af muren.
Det var en stor sejr for os og en stor gevinst for børnene, at de nu endelig kunne flytte ind i de nye sovesale. Sammen med de nye lokaler er der også bygget en lægeklinik, og byrådet i Bukoba har stillet en læge til rådighed til jævnlige besøg på skolen. Lokalbefolkningen på stedet må også gøre brug af denne læge.

Information

 • Vi bestræber os på hele tiden at informere om alle vore aktiviteter på hjemmesiden, facebook siden, via nyhedsbreve og Twiga Time
 • På netavisen Globalnyt bruger vi muligheden for at annoncere om vore arrangementer – og derfra har man meddelt os, at de er glade for vores input, så læserne kan se, der også foregår noget udenfor København
 • Vi må ikke glemme de lokale medier Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Update og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vort arbejde.

Salgs- og medlemsfremstød
I 2020 blev flere af vore foredragsaftaler aflyst. Vi nåede dog 5 arrangementer:

 • 14. februar var vi medarrangør i Flade Agora sammen med 2 medlemmer – Flemming og Flora
 • 25. februar hos Danmissions Kvindegruppe på Mors
 • 5. marts i Kirkecentret i Nykøbing
 • 10. marts på St. Lukas Stiftelsen i Hellerup
 • 8. september i Missionshuset

Vi er glade for de henvendelser, vi har fået gennem årene til at holde foredrag i foreninger, institutioner og kirker og temadage på skoler, og ofte har vores salgsbod været med. Sammen med genåbning af landet er der nu mulighed for at bestille foredrag igen.
Gennem nogle år har vi haft et fint samarbejde med Prebens Vinhandel til salg af Bukoba Kaffe. Desværre er kaffen udsolgt i øjeblikket, da det ikke har været muligt at hente noget hjem siden seneste besøg i juli 2019.
Vi ser meget frem til et nyt besøg i Bukoba, så vi kan hente nye varer hjem, og det er også vores plan om et år eller 2 igen at tilbyde en medlemsrejse til Bukoba, hvor man udover at være turist også får mulighed for at se vore projekter, deltage i private og officielle besøg.

Markedsdage:

I 2020 deltog Morsø U-Landsforening i:

 • Verdens Bedste Nyheder i september måned, hvor vi i forbindelse med Træskibssejladsen uddelte informationsmateriale fra Udenrigsministeriet om positive og overraskende fremskridt, der er sket under afvikling af FN’s 17 udviklings mål: At indsatsen for at hjælpe verdens ekstremt fattige faktisk har skabt markante og varige fremskridt. Også her var H(Å)BB med.

Andre lokale events, hvor vi havde tilmeldt os, blev aflyst:

 • Foreningernes Dag i maj måned
 • Kulturmødet i august

HUYAWA
Er en forkortelse af en sætning, der betyder ”omsorg for børn”. Projektet ledes af den evangeliske kirke, der dels bygger huse til enker og ”børnefamilier” og dels giver de forældreløse børn omsorg og hjælp til at klare en hverdag og fortsætte deres skolegang.
Vi har flere gange søgt midler til dette projekt – især hos danske Y’s Men’s Clubber. I 2020 fik vi et beløb på kr. 5.000, som vi har sendt, så endnu et af husene hos en fattig familie kunne få tagrender og en vandtank.

JEEP
Selvom covid19 har været skyld i, at vi ikke har kunnet mødes med JEEP i 2020, er der jævnlig kontakt med vore venner i Uganda.

Medlemmer
I januar blev opkrævet kontingent for 2020.
Det er vigtigt for foreningens arbejde at have folkelig forankring via mange medlemmer. Dette fremmer mulighederne for at søge om midler fra offentlige fonde, og vi er meget glade for de nye medlemskaber, vi har fået i det forløbne år.

Samarbejdspartnere
Jeg vil gerne takke vore samarbejdspartnere for fælles projekter i det forløbne år:

 • Morsø Kommune
 • Danmission
 • Danida
 • JEEP Folkecenter i Uganda
 • CISU
 • Dansk Missionsråd
 • Nykøbing Mors Rotary Club
 • De 2 Y’s Men’s Clubber i Nykøbing
 • Nykøbing Mors Lions Club
 • Private, virksomheder og institutioner, der har doneret midler og udstyr til containerforsendelsen og til vore projekter i Bukoba.

Tak til de lokale medier:

 • Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Update og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vore aktiviteter

Tak til medlemmer og andre interesserede, der har doneret midler til albinoskolen og Finn Haves kunstprojekt.

Bestyrelsen
Til sidst tak til den øvrige bestyrelse for godt og positivt samarbejde. Det forløbne år har været atypisk med færre praktiske aktiviteter, men har vi arbejdet på hele tiden at have god kontakt til vennerne i Bukoba og fundet alternative projekter. Og så har vi lært at holde online bestyrelsesmøder.

Vi har nogle gode samtaler og diskussioner i bestyrelsen, og det er dejligt, at alle altid er parate til at tage fat, når der er brug for det, og vi er jo allerede i fuld gang med dette års aktiviteter.

 

Anne Mette Schrader

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.