Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

NYT PROJEKT

Tilskud til Morsø U-Landsforening fra CISU’s Engagementspulje

Organisationen CISU – Civilsamfund i Udvikling, som administrerer nogle af Udenrigsministeriets tilskudsordninger til danske NGO’er, har d.d. bevilget Morsø U-Landsforening kr. 99.858 til et toårigt projekt, hvor foreningen vil involvere lokalbefolkningen på Mors til yderligere at engagere sig i vore projekter i Tanzania og i udviklingsarbejdet generelt.

Morsø U-Landsforenings aktiviteter har hovedsageligt drejet sig om projekter i venskabsbyen Bukoba i Tanzania. Med disse midler vil vi iværksætte nogle aktiviteter lokalt i 3 udvalgte grupper på Mors:

 1. Unge – hovedsageligt på Morsø Gymnasium i samarbejde med elevforeningen H(Å)BB
  Vi vil tilbyde temadage, gæstelærerbesøg og deltage i fællestimer på gymnasiet.
  Vi vil gerne være med til at motivere de unge til aktivt at engagere sig i verden omkring sig.
   
 2. Medlemmer af Morsø U-Landsforening
  Vore egne medlemmer bliver yderligere involveret i vore aktiviteter og bliver klædt på til at kunne informere om aktiviteterne i eget netværk og på egen arbejdsplads.
  De bliver også involveret i salg af varer fra kvindegrupper i Bukoba, og de opfordres til at deltage i medlemsrejse til Bukoba, så de ved selvsyn kan møde vore kontakter og venner i Bukoba, se projekterne og derved få en bedre forståelse af udviklingsarbejde.
 3. Lokale kvinde- og håndarbejdsgrupper
  • Opfordres til at blive nysgerrige efter at lære om afrikansk husflid bl.a. ved selv at fremstille tasker, indkøbsnet, tøj og ”bee’s wrap” af de flotte afrikanske stoffer til videresalg ved vore arrangementer og på ”markedsboder”.
  • De vil møde afrikanske kvinder virtuelt, hvor man kan udveksle fortællinger og håndarbejdsmæssige ideer og mønstre

I projektet er også fremstilling af en dokumentarfilm om foreningens arbejde – både når bestyrelsen samles privat ved køkkenbordene på Mors, og når der udføres arbejde i Tanzania bl.a. i miljøprojektet og på albinoskolen. Filmen skal formidle, at det kræver både engagement, diplomati, hårdt arbejde og hjerteblod, for at et udviklingsarbejde kan lykkes, men filmen skal også vise, at små organisationer og lokalforeninger kan gøre en stor og reel forskel, der rækker ud over kortsigtede indsatser som f.eks. indsamling af bamser og tøj.

Der er også afsat midler til at producere foldere til uddeling i de 3 grupper med opdateret information om forholdene i Bukoba, for at oplysning bliver til engagementsskabende aktiviteter.

Vi glæder os til at tage fat på arbejdet med det nye projekt, hvor målet er, at flere vender blikket mod verden udenfor (Mors) Danmark og bliver bevidst om nødvendigheden af global indsigt, forståelse og samarbejde som en del af de 17 Verdensmål.

Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis du gerne vil deltage i det nye projekt.

 

Venlig hilsen
Anne Mette Schrader
formand

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.