Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

INDSAMLING AF MIDLER TIL HEGN RUNDT OM ALBINOSKOLE I TANZANIA

Albinisme er et stort handicap, hvis man er født og bor i et land som Tanzania.

Albinisme betyder, at man mangler melanin i øjne, hud og hår og ofte har dårligt syn eller er blinde.
I Danmark fødes ca. 3 børn om året med albinisme – dvs. 1 ud af 20.000 fødsler.
I Tanzania fødes 1 ud af 2.000 fødsler og i områder endda 1 ud af 100.

I et land som Tanzania med stærk sol er hudkræft den største dødsårsag for albinoer, og deres gennemsnitlige levealder er 30 år.

Tanzanianske børn født med albinisme har de senere år været udsat for overfald. De bliver betragtet som heksebørn, og medicinmænd vil betale for en arm eller et ben fra et albinobarn.
Der straffes hårdt med op til 30 års fængsel for disse overgreb, men i nattens mulm og mørke kan det være svært at finde gerningsmanden. Albinobørn ned til 3 års alderen tilbydes derfor ophold på børnehjem og kostskoler med solidt hegn omkring. Et sådant center – Mugeza Mseto Primary School - ligger udenfor Morsø Kommunes venskabsby Bukoba.

Med støtte fra Nykøbing Rotary Club har skolen fået nye sovesale, baderum og en lægeklinik.

Bygningerne er desværre ikke taget i brug, da man mangler midler til solidt hegn omkring bygningerne. Regeringen kan derfor ikke tillade, at bygningerne tages i brug. Indtil videre bruger man derfor stadig de gamle og meget udtjente bygninger.

Fra Mors er der betalt for 90 m hegn. En anden organisation har betalt for 30 m, og et tilskud fra Lego på kr. 25.000 er netop sendt til Tanzania til yderligere 45 m. Lokalt bidrager man med frivillig arbejdskraft og tilsyn, og der afventes p.t. svar på ansøgning til Unicef.

Indtil videre mangles der desværre stadig kr. 150.000 for at færdiggøre hegnet og etablere en brugbar sti, så de handicappede i kørestol, der også bor på skolen, vil kunne få adgang til sovesalene.

Morsø U-Landsforening har udsendt brev om støtte til vore medlemmer og agiteret om indsamlingen på face-book og på vores hjemmeside.

Det kan lyde som et stort beløb, men med mange bække små, vil vi kunne lykkes med dette projekt. Vi håber på stor forståelse og støtte fra jer, da det drejer sig om udsatte børn i vores venskabsby. Vi kommer gerne i foreninger, klubber og på virksomheder til orientering generelt om vort arbejde i venskabsbyen og i særdeleshed om dette særlige projekt.

Morsø U-Landsforening er garant for, at ethvert indsamlet beløb bliver anvendt til hegnet uden administrationsomkostninger. Der følges jævnligt op med besøg i Bukoba. Senest i juli måned, hvor bestyrelsesmedlemmer kunne inspicere byggeriet.

Sammen med børnene takker Morsø U-Landsforening for ethvert beløb, der bliver indsamlet.

2019-10-11 | Anne Mette

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.