Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

IT'S TWIGA TIME

IT`S TWIGA TIME

Indhold

 • Siden sidst
 • På morsø gymnasium spredes der H(Å)BB!
 • Oplysninger fra global nyt
 • Stop af madspild
 • Kommende arrangementer
 • Bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

Siden sidst

Generalforsamling

Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til 25. marts, men som så meget andet, var vi pga. Covid-19 nødt til at udsætte arrangementet. Det blev i stedet afholdt 17. september i Støberisalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har senere konstitueret sig således:

 • Formand: Anne Mette Schrader
 • Næstformand: Hans Nørgaard
 • Kasserer: Peter Kristensen
 • Sekretær: Conni Mark
 • Redaktør af Twiga Time: Lisbeth Nørgaard
 • Containermateriale: Gudrun Nørgaard 
 • Medlemsmateriale: Inge Merete Kristensen
 • Projekter: Poul Storm Hansen, Lene Høgh, Flora Delcour
 • Volontørkontakt: Lene Høgh 
 • Medarbejdende suppleant: Flora Delcour

 

 

Formandsberetning, regnskab og referat af generalforsamlingen er sendt ud til vore medlemmer lige efter generalforsamlingen. Det kan også læses på foreningens hjemmeside og face-book.

I referatet kan man også læse om det spændende foredrag ved Lars Smith over emnet: Fuglevenligt agerbrug i Ghana

 

Gennem en årrække har ornitolog Lars Smith via forskellige Bird Life projekter studeret fuglelivet og træernes betydning i Ghana, der ligger centralt i de europæiske afrikatrækkende sangfugles flyway gennem Vestafrika. 

 

En del af arbejdet indebærer også oplysning til lokalbefolkningen for at danne grundlag for bæredygtigt skovlandbrug i hele regionen.

 

 

 

Corona-projekter

Da flere af vore planlagte aktiviteter måtte udsættes pga. covid19, besluttede bestyrelsen i foråret at støtte 2 projekter i Bukoba efter anmodning:

 

Sarepta Women Group:

kr. 15.000 blev fordelt til 3 distrikter, hvor man gennemførte aktiviteter med oplysning om sundhed og beskyttelse generelt, produktion af sæbe – både flydende og sæbestænger samt etablering af primitive vandhaner – Tippy Taps (se billede)

En tippy tap kan også anvendes på vore breddegrader – f.eks. som en praktisk ”vaskestation” i haven.

 

Bukoba Town Health Center:

kr. 15.000 til indkøb af værnemidler til personalet bl.a. dragter, ansigtsmasker, ansigtsskærme og til indkøb af termometre og scannere. Vi havde i forvejen sikret os, at udstyret kunne skaffes i Tanzania.

 

 

Mugeza Mseto Primary School:

Foreningens store indsats for at hjælpe børn med albinisme og fysiske handicaps til bedre forhold på kostskolen Mugeza Mseto Primary School har båret frugt. Efter vi via midler fra Rotary’s fonde havde været medvirkende til, at der blev bygget nye sovesale og baderum, var vi også medvirkende til, at en beskyttende mur rundt om skolen blev færdig i juni måned bl.a. med midler fra Mors via vore medlemmer, private firmaer og fonde.

Unicef kom i foråret på besøg på skolen og blev opmærksomme på hjælpen fra Mors. De ønskede derfor at donere resten, så muren kunne bygges færdig. Det er en stor glæde for os, at den store fælles indsats lykkedes. Vi glæder os nu til ved et fremtidigt besøg at se det færdige resultat. 

 

 

 

Verdens Bedste Nyheder

10. september havde vi vores faste stand på havneområdet i forbindelse med træskibssejladsen. Vi uddelte materialet – en lille avis og et lille stykke chokolade - fra landseventen ”Verdens Bedste Nyheder” med de gode nyheder under overskriften: ”Der er håb”.

 

Nogle af overskrifterne er:

 • plasticskrald bliver til nye veje
 • kampen mod AIDS kan vindes
 • udryddelsen af polio i Afrika er en sejr, der ikke kan overdrives
 • næsten alle har nu adgang til strøm
 • håb for verdens truede dyr

Man kan stadig læse om gode nyheder i uddybende artikler på internettet eller i mange dagblade, der hver uge trykker artikler om ”Verdens Bedste Nyheder”.

 

Tak for stor opbakning fra vore medlemmer til foreningens arbejde.

Anne Mette Schrader På vegne af bestyrelsen

PÅ MORSØ GYMNASIUM SPREDES DER H(Å)BB!

Af Mikkel Skov, PR-ansvarlig i H(Å)BB

På Morsø Gymnasiums lange og kringlede gange holder en ganske speciel forening til. I et lille mødelokale mødes en gruppe engagerede unge en gang om måneden, for at planlægge den kommende tids arrangementer, der alle har til formål at samle penge til en god sags tjeneste. Foreningen hedder H(Å)BB, og er en hjælpeorganisation, der i samarbejde med Morsø U-Landsforening samler penge ind til børnehjemmene Uyacho children center og Ntoma Orphanage, som ligger i byen Bukoba i det nordlige Tanzania. 

Til H(Å)BB-festerne er der et bredt musikprogram med noget for enhver smag. Foto: Sascha Vittrup 

Hvordan samler H(Å)BB penge ind?

 H(Å)BB samler månedligt penge ind via salg af kage, toast og kakao i kantinen på Morsø Gymnasium. Ligeledes arrangerer medlemmerne årligt to større fester, hvor gennem salg af billetter, øl, sodavand og andet godt indsamles penge. Til festerne deltager en stor andel af skolens tidligere og nuværende elever, ligesom studerende fra HF og Handelsskolen også kan ses på deltagerlisten. Festerne er kendt for at være hyggelige og uformelle, og deres brede aktivitets- og musikprogram, hvor der kan findes noget for enhver smag trækker er et stort trækplaster blandt de studerende. 

I øjeblikket er der på grund af Corona-retningslinjerne ikke mulighed for at afholde salg og fester på skolen, derfor planlægger H(Å)BB at udvide deres repertoire med forskellige samarbejder udenfor skolen.

Eksempelvis er der ved sidste møde fremlagt ideer om et samarbejde med Støberigaarden, når de om lidt åbner op. Ligeledes har været fremlagt forslag om et loppemarked, der skal afholdes i samarbejde med ULandsforeningen. Om disse forslag kan føres ud i livet under Corona pandemien, må tiden vise. 

Der er altid en hyggelig og uformel stemning til arrangementerne i H(Å)BB. Foto: Sascha Vittrup 

En støtteorganisation i tæt samarbejde med U-Landsforeningen 

I samarbejde med Morsø U-Landsforening samler H(Å)BB penge ind til drift og renovation af børnehjemmene Uyacho children center og Ntoma Orphanage i Tanzania. Dette samarbejde har fundet sted gennem mange år og er et eksempel på hvordan der på Mors med stor succes bygges broer mellem foreninger for at styrke øens sports- og kulturliv, samt for at samle ind til en god sags tjeneste. 

OPLYSNINGER FRA GLOBAL NYT

Udviklingslande skal betale en stor del af EU’s klimastøtte tilbage

Udviklingslandene er blevet lovet 100 milliarder dollars i klimafinanciering fra i år, men en ny opgørelse lavet af Act Alliance viser, at EU’s grønne støtte i stigende grad tildeles som lån, der skal betales tilbage.

”Lån kan være meget gode, men for udviklingslandene, der står med voksende klimaudfordringer, kan de mange lån lede til en voksende regning, som bliver svær at betale tilbage. Vi står midt i en global klimakrise, og der er et voksende behov for handling. Det er derfor skuffende, at EU ikke lever op til, hvad man har lovet. De rige lande slækker allerede på de indgåede aftaler om at levere støtte til klimatilpasning, og analysen viser, at støtten nedprioriteres yderligere – det er ikke i orden” udtaler Birgitte Qvist-Sørensen – generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Afrikas store grønne mur har skabt 335.000 jobs

Et af verdens bedste nyheder er, at den første statusrapport om Afrikas Store Grønne Mur viser, at det går fremad.

På et topmøde for afrikanske ministre i 2005 i Burkino Faso blev det planlagt at bygge en grøn mur tværs over Afrika – der plantes træer i et bælte, der er 15 km bredt og 8.000 km langt.

Lidt over 4 mio. hektar land er gendannet langs ruten for muren og næsten 20 milliarder hektar er blevet genoprettet, når man tæller omkringliggende områder med.

”Finansieringen af de aktiviteter, der opstår i forbindelse med projektet, er måske den mest effektive til at sikre fred, sikkerhed, udvikling og godt helbred” – udtaler generaldirektør for UNCCD Ibrahim Thiaw.

Projektet har skabt 335.000 jobs indenfor naturgendannelse og skovprodukter, og over 220.000 mennesker har fået undervisning i bæredygtig produktion.

Projektet er naturligvis ikke gratis, og der er modtaget støtte fra internationale projekter på i alt 870 mio. dollars. De 11 involverede lande har selv bidraget med 54 millioner dollars. 

Men det er et stort projekt, og det er en stor udfordring at få afleveret monitorering og afrapportering, så de kan leve op til internationale standarder.

Den store grønne mur skaber gevinster her og nu for lokalsamfundene og gavner på langt sigt det globale økosystem. 

Foredragsholder ved Morsø U-Landsforenings generalforsamling Lars Smith kender til projektet og roser det, men påpeger at det vigtigste for at genoprette økosystemet i Afrika, er plantning af træer i de små lokalsamfund.

 

STOP AF MADSPILD

Det er ikke kun I de rige lande, at der går en masse mad til spilde. Et studie fra FN’s Fødevareorganisation (FAO) viser, at madspild også sker i fattige lande. I de fattige lande går der meget lidt mad til spilde, når først fødevarerne er i hus, men der sker ofte et stort tab under produktion, opbevaring og transport. Ifølge FAO går hver anden frugt eller grøntsag dyrket i Afrika til spilde. I Tanzania går op til 40% af høsten tabt, fordi bønderne ikke kan opbevare den ordentligt. Word Food Programme (WFP) har i samarbejde med en gruppe bønder trænet I at mindske spildet ved anvendelse af presenninger og dække, der kan lukkes lufttæt. Man kan med presenningerne nu forarbejde majsen uden, at de kommer i kontakt med jorden, og når majsen efterfølgende opbevares i lufttætte sække, holder den sig meget længere. Længere holdbarhed af majsen betyder, at bønderne kan sælge over en længere sæson. Det er et stort potentiale i anvendelse af presenninger og anvendelse af hermetisk lukkede sække forhold til at mindske sulten i verden. 

Kilde: Nordjyske Stiftstidende.  

 

Kommende arrangementer

Foredrag 26. oktober kl. 19.00 i Støberisalen

Vore medlemmer og andre interesserede er velkomne til et spændende foredrag om de 17 verdensmål.

Journalist og forfatter Jesper Tornbjerg kommer på besøg og fortæller om verdensmålene og arbejdet med udgivelsen af børnebøgerne om Victoria og Verdensmålene. 

Jesper Tornbjerg har indtil videre udgivet 8 bøger omhandlende hver sit verdensmål. 

Der er gratis adgang til foredraget, der bliver krydret med billeder fra researcharbejdet til bøgerne. Der er mulighed for at købe nogle bøger på stedet. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.