Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

Formandsberetning

FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2019

Fremlagt v/generalforsamlingen 17. september 2020

I forbindelse med generalforsamlingen 2019 havde vi besøg af familien Nørgaard med 3 generationer, der fortalte om en rejse til Bukoba sommeren 2018, hvor mange af vore projekter blev besøgt.

Ved valg til bestyrelsen i 2019 var der genvalg af: Inge Merete Kristensen, Lene Høgh, Hans Nørgaard og Peter Kristensen

Dagmar Nygaard blev genvalgt som suppleant.
Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard genvalgt som revisorer.
Genvalg af Christen Møller som revisorsuppleant.

Volontører
I det forløbne år har vi ikke haft volontører i Bukoba, men både unge volontører og senior volontører er efterspurgte i Bukoba. Der er aftalt, at vi kan fortælle om ordningen på et fællesmøde på Gymnasiet.

Containerforsendelse
I 2019 arbejdede vi meget med indsamling og sortering af containerudstyr.
Vi har været så heldige, at XL Byg stillede lagerlokaler til rådighed, og senere kunne vi flytte det hele ud i den nedlagte kommunale børnehave på Præstbrovej, hvor der var god plads til at pakke alt ud, sortere, pakke ned og nummerere. Vi havde stor hjælp af Grøn Mors, der fragtede udstyret fra XL til Præstbrovej i takt med, at vi var klar til at pakke.
16. december kunne vi så sende den færdige 40 fods container fyldt med godt udstyr – især til hospitaler, klinikker, skoler og børneinstitutioner.
En af de nye regler i Tanzania er, at kun officielle og kirkelige institutioner kan modtage gaver fra udlandet uden at betale told og afgifter. I stedet for som tidligere at sende containeren til vores pendant i Tanzania - Bukoba Sistership Promotion Trust Fond, som er en NGO, blev hovedmodtager derfor ændret til den evangeliske kirke. Dette blev godkendt af Genbrug til Syd.Vi havde forsøgt at nærlæse reglerne både fra ”Genbrug til Syd” og fra de tanzanianske myndigheder, så forsendelsen kunne godkendes hurtigst muligt uden ekstra omkostninger ved ankomsten til havnen i Dar es Salaam.
Vi havde desuden på forhånd gjort vore modtagere klar, at hverken vi eller ”Genbrug til Syd” ville være i stand til at betale evt. ekstra omkostninger. Myndighederne i Tanzania mente ikke, alle modtagere var korrekt registrerede, og der blev derfor opkrævet told og afgifter på ca. kr. 37.000.
Modtagerne tog selv affære og ansvar og bevilgede, at den evangeliske kirke betalte for sine institutioner, og kommunen i Bukoba betalte for de offentlige institutioner.
Containeren kunne derfor frigives få dage efter ankomsten til havnen. Skibet havde i forvejen ligget 14 dage ud for kysten i det Indiske Ocean, da der ikke var plads på havnekajen.
Da containeren var klar til at blive fragtet til Bukoba, fik vi en henvendelse, om vi ville betale godt kr. 3.000 til inspektion og gasning tøj i containeren – det drejede sig om hospitalslinned, hospitalsuniformer og sportstøj til skolerne. Dette beløb sendte vi naturligvis straks, for at undgå ekstra liggetid på havnen.
En planlagt inspektionstur til Bukoba er udsat pga. covid19 og kan forhåbentligt gennemføres næste år.
om en del af containerbevillingen har vi modtaget oplysningsmidler på kr. 10.000, der skal bruges til besøg af læge og jordemoder fra Bukoba. Besøget var oprindeligt planlagt til juni måned i år – nu håber vi, det kan gennemføres i juni 2021. Programmet var planlagt i samarbejde med læge Thomas Bjørnshave og fysioterapeut Hanne Knoblauch, der deltog i medlemsrejsen 2019. Mange institutioner og private havde sagt ja til et besøg. Vi håber, de også vil være med, når corona tillader, vi kan gennemføre besøget.

Efter endelig afrapportering tager vi stilling til ny ansøgning om bevilling til endnu en container. I Bukoba anmoder man stadig om udstyr, også selvom de skal betale told.

Tak til de mange, der har hjulpet med containerforsendelsen, frivillige, vores faste medhjælper anæstesisygeplejerske Flemming Laulund, der har skaffet rigtig meget værdifuldt hospitalsudstyr, Grøn Mors, Morsø Kommune, XL Byg og donorer af udstyr – det gælder private, strikkedamer, private virksomheder, offentlige institutioner og naturligvis vore egne bestyrelsesmedlemmer.

Twiga Time
Lisbeth Nørgaard er redaktør af Twiga Time, der i 2019 udkom i maj og oktober. Derudover er der udsendt medlemsorienteringer i august og december måned. Lisbeth får lidt teknisk bistand af sin søn Morten – så tak til både Lisbeth og Morten.

Hovedparten af vore medlemmer er online, og det holder administrationsomkostninger nede, at vi kan sende bladet og andre medlemsmeddelelser online. Det er dog stadig muligt at modtage materiale med alm. post for de medlemmer, der ikke er online. Tak til Inge Merete, som sørger for udsendelse af medlemsmateriale. Meddelelserne kan også læses på vores hjemmeside.

Hjemmeside
Det seneste år har vi arbejdet med fornyelse af vores hjemmeside og har fået hjælp fra firmaet Nordic Networking. Vi synes selv, resultatet er blevet rigtig godt.
Til hjælp til daglig ajourføring får vi hjælp af Inge Meretes søn Andreas Kristensen – tak til Andreas.

Facebook
Og tak til Conni, der ajourfører foreningens face-book side med nyheder.

H(Å)BB – Hjælp Bukobas Børn

 • Er en gruppe af elever på Morsø Gymnasium, som lever i bedste velgående, og mange gymnasieelever er involveret i arbejdet.

Vi er meget stolte af de unges engagement. Det er meget flot med de store summer, der samles ind bl.a. ved fester på gymnasiet til fordel for 2 børnehjem i Bukoba.
Når det er muligt, deltager repræsentanter fra H(Å)BB i vores bestyrelsesmøder til gensidig orientering om vore aktiviteter. Sidste år hjalp H(Å)BB medlemmer os ved flere lejligheder ved vores salgsbod.
Der er desuden en venskabskontakt mellem Morsø Gymnasium og Josiah Girls High School i Bukoba. Vi glæder os til at se, hvad det kan føre til.
Sascha Vittrup fra H(Å)BB er med i aften og vil senere fortælle os lidt om deres planlagte aktiviteter.

Mikrokreditter
Selvom vi ikke har overført midler til projektet i 2019, da vi nu forventer, det kan hvile i sig selv med de renter og afdrag, der stadig bliver indbetalt, får vi fortsat orientering om projekterne. Og vi besøgte også et par af projekterne ved medlemsrejsen i juli måned.

Årets projekt
I den nuværende 5-års plan har vi besluttet at anvende det årlige tilskud fra Morsø Kommune på kr. 30.000 til udvalgte projekter år for år. I 2019 valgte vi at årets projekt var bidrag til muren omkring albinoskolen Mugeza Mseto Primary School.

Samarbejdet med Sarepta Women Group
I september måned indsendtes rapport og regnskab for projektet: ”Economically Sustainable Livelihood and Environmental Conservation” (ESLEC) eller på dansk ”Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring”, og i november modtog vi godkendelse fra CISU (Civilsamfund i Udvikling), der havde doneret et tilskud på ca. 490.000 til projektet. Opgørelsen over projektet fremgår af årsregnskabet.
Sarepta Women Group har ytret ønske om at fortsætte samarbejdet i et nyt projekt – evt. omkring vandopsamling. Vi afventer, de vender tilbage med et konkret forslag.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i et skypemøde med en konsulent, der på vegne af Danida skulle skrive rapport om CISU-støtteordninger.

Medlemsrejse
20. juli sidste år drog en flok på 18 medlemmer på en 14-dages tur til Tanzania. Der var planlagt besøg hos Bukoba Municipal Council, Distrikts- og Regionskontoret, en del af vore projekter men også sightseeing i Bukoba bl.a. til et vandfald, en hule og et fiskersamfund syd for Bukoba.
De sidste 3 dage af rejsen var afsat til safaritur til Serengeti, Ngorongoro Crater og Olduvai. Det var dejligt at rejse med en flok interesserede og åbne medlemmer, som efterfølgende har været gode ambassadører for os.
2 af deltagerne – Flora Delcour og Flemming Worm har efterfølgende afholdt 2 foredragsaftener i Flade Agora. Vi fik lov at deltage i arrangementerne med vores oplysnings- og salgsbod.

En anden deltager – Niels Otto Degn – formand for Morsø Kunstforening – var sammen med kunstmaler Finn Have initiativtager til 2 foredrag om kunstprojektet i Kunstforeningens lokaler i marts og i oktober måned.. Også her var vi en del af arrangementet.

Tak for samarbejde og tak for initiativerne

Flere rejsedeltagere har også hjulpet med udstyr til Bukoba og i pakning af containeren – tak for det!

Vi overvejer at arrangere en lignende rejse om et par år..

Kunst og uddannelse
Under dette navn fortsatte kunstmaler Finn Have i 2019 sit projekt med uddannelse af unge kunstelever tilknyttet Kagera Youth Forum. Finn har været dygtig til at få støtte til materialer til eleverne.
Derudover fik Finn Have sidste år oplysningsmidler fra Danida, så han kunne deltage i endnu en workshop i Bukoba forud for medlemsrejsen, så vi alle under besøget kunne møde Finns elever og købe nogle af deres værker.
Det er desuden Finns plan at tage med til Bukoba, når bestyrelsesmedlemmer afholder opfølgningsbesøg i Bukoba, så der kan afvikles en 3. workshop for kunsteleverne.
Vi håber, vi fremover kan købe nogle malerier af de tanzanianske elever til videresalg i Danmark og dermed hjælpe dem til at skaffe et levebrød.

Information

 • Vi bestræber os på hele tiden at informere om alle vore aktiviteter på hjemmesiden, face-book siden, via nyhedsbreve og Twiga Time
 • På netavisen Globalnyt bruger vi muligheden for at annoncere om vore arrangementer – og herfra har man meddelt os, at de er glade for vores input, så man kan se, der også foregår noget udenfor København
 • Vi må ikke glemme de lokale medier Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Up-date og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vort arbejde.

Salgs- og medlemsfremstød
Vi er glade for de henvendelser, vi får til at holde foredrag i foreninger og institutioner, kirker og temadage på skoler, og ofte har vores salgsbod været med. I aften vil der også være mulighed for at se og købe nogle af varerne fra Bukoba. Ved salg støtter vi især kvindegrupper i Bukoba, der producerer disse ting. Og indtægterne går tilbage til Bukoba til køb af nye varer.
Vi fortsætter samarbejdet med Prebens Vinhandel om salg af pulverkaffe fra Bukoba.
Og det bliver spændende, om malerier af de nye kunstnere i Bukoba, bliver en fremtidig del af vort sortiment.

Vi ser meget frem til et nyt besøg i Bukoba, så vi kan hente nye varer hjem.

Markedsdage:
I 2019 deltog Morsø U-Landsforening i:

 • Foreningernes dag i maj måned
 • Kulturmødet i august måned, hvor vi fik tilbudt en bod sammen med Kirkebussen
 • Afrikansk marked i Århus 1. september
 • Verdens Bedste Nyheder i september måned, hvor i forbindelse med Træskibssejladsen uddelte informationsmateriale fra Udenrigsministeriet om positive og overraskende fremskridt, der er sket under afvikling af FN’s 17 udviklings mål: At indsatsen for at hjælpe verdens ekstremt fattige faktisk har skabt markante og varige fremskridt. Også her var H(Å)BB med.

Mugeza Mseto Primary School
Som jeg har nævnt flere gange, har vi især i 2019 gjort en indsats for at samle midler nok, til at man kan færdiggøre den nødvendige mur rundt om albinoskolen Mugeza Mseto Primary School.

Vi har modtaget støtte fra:

 • Indsamling blandt vore medlemmer
 • Morsø Kommunes årlige tilskud samt overskud fra venskabsbykontoen
 • Legomedarbejdernes Jubilæumsfond
 • Nykøbing Mors Lions Club
 • Beløb i forbindelse med en bisættelse af en kvinde, hvis datter har været volontør i Bukoba i 2012

Sammen med penge fra FN var der i løbet af foråret penge nok til, at muren kunne færdiggøres, og børnene flyttede ind i de nye sovesale, da de kom tilbage, efter skolen var lukket ned pga. covid19.
Heldigvis blev vi oplyst, at de børn, der ikke kunne sikres beskyttelse i deres hjem, fik lov at blive på skolen under corona-krisen.

Det er en stor glæde og en sejr for os, at dette projekt er afsluttet til gavn og glæde for børnene. Men også for nabosamfundet, idet der også blev bygget et lægehus, som også kan benyttes af naboerne til albinoskolen.

Projektet er et bevis på, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Også selvom vi er en lille organisation. Vi er meget stolte af, at FN besluttede at supplere med det sidste beløb, da de så, der kom mange midler fra Danmark.

Vi har besluttet at søge midler fra CISU’s nye Engagementspulje til at producere en dokumentarfilm og en folder for i Danmark at fortælle om det vellykkede projekt. Vi venter nu spændt på svar på ansøgningen.

HUYAWA
Er en forkortelse af en sætning, der betyder ”omsorg for børn”. Projektet ledes af den evangeliske kirke, der dels bygger huse til enker og ”børnefamilier” og dels giver de forældreløse børn omsorg og hjælp til at klare en hverdag og fortsætte deres skolegang.
Vi har flere gange søgt midler til dette projekt – især hos danske Y’s Men’s Clubber. I 2019 fik vi et beløb på kr. 5.000, så endnu et af husene hos en fattig familie kunne få tagrender og en vandtank.

JEEP
Der samarbejdes med Joint Energy Environment Project i Kampala, Uganda på flere områder. Dels omkring vedvarende energiprojekter med Sarepta Women Group og dels med praktisk assistance med afhentning i lufthavnen i Entebbe af besøgende på vej til Bukoba og til bestilling af billetter til den daglige bus mellem Kampala og Bukoba. Men vi er også involveret i jævnlige besøg fra Jeep.

I april / maj sidste år havde vi besøg fra JEEP i samarbejde med Nordisk Folkecenter for vedvarende energi i Ydby. Vores gæst Paul Muganga afholdt indlæg for bestyrelsen og vore ægtefæller ved et udvidet bestyrelsesmøde.

Medlemmer
I januar blev opkrævet kontingent for 2020.
Har man ikke fået betalt endnu, er der mulighed for at gøre det i aften. Vores kasserer Peter er klar til at tage imod pengene. Mobile pay kan også benyttes.
Det er vigtigt for foreningens arbejde at have folkelig forankring via mange medlemmer. Dette fremmer mulighederne for at søge om midler fra offentlige fonde, og vi er meget glade for de nye medlemskaber, vi har fået i det forløbne år.

Corona-projekter
Selvom projektet ikke hører under 2019-rapporten, vil jeg kort nævnte, at da nogle af de planlagte aktiviteter ikke kunne lade sig gøre i 2020 pga. covid19, valgte vi at støtte 2 institutioner i Bukoba med værnemidler:

 1. Bukoba Town Hospital – kr. 15.000 – til indkøb af værnemidler til hospitalets personale
 2. Sarepta Women Group – kr. 15.000 – til etablering af Tippy Taps (primitive vandhaner), producere sæbe, sy ansigtsmasker og informere ude i landsbyerne om, hvordan man beskytter sig mod covid19

Samarbejdspartnere
Jeg vil gerne takke vore samarbejdspartnere for fælles projekter i det forløbne år:

 • Morsø Kommune
 • Morsø Kunstforening
 • Danmission - Danida
 • JEEP Folkecenter i Uganda
 • Nordisk Folkecenter i Ydby
 • CISU
 • Dansk Missionsråd
 • Legofonden
 • Nykøbing Mors Rotary Club
 • Nykøbing Mors Y’s Men’s Club og Limfjord Y’s Men’s og Women’s Club
 • Nykøbing Mors Lions Club
 • Hospitalerne i Viborg, Holstebro, Herning og Esbjerg
 • Håndværkerprojektet i Aalborg
 • Computerværkstedet i Holbæk
 • Unitas rejser
 • Private, virksomheder og institutioner, der har doneret midler og udstyr til vore projekter i Bukoba.
 • Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Up-date og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vore aktiviteter
 • Ikke mindst frivillige fra medlemsskaren, der gjorde en stor indsats ved sortering og pakning af materiale til containeren

Bestyrelsen
Til sidst tak til den øvrige bestyrelse for godt og positivt samarbejde. Ikke mindst for det store slæb med rapportskrivning, indsamling af containermateriale og deltagelse i markedsdage. Vi har nogle gode samtaler og diskussioner i bestyrelsen, og det er dejligt, at alle altid er parate til at tage fat, når der er brug for det, og vi er jo allerede i fuld gang med dette års aktiviteter.

Anne Mette Schrader

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.