Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

Regnskab

 

MORSØ ULANDSFORENING

 
 

1/1 2019 - 31/12 2019

 

Indtægter

       

Kontingenter

 

     10.650,00 kr.

   

Varesalg

 

     20.890,00 kr.

   

Indbetalt tilgodehavende jvfr. regnskab 2018

 

        9.861,97 kr.

   

Donationer - note 1

 

        8.566,08 kr.

note 1

 

Afholdt foredrag

 

           398,00 kr.

 

   50.366,05 kr.

         

Udgifter

       

Varekøb

     8.704,67 kr.

     

Hjemmeside

         478,75 kr.

     

Ny hjemmeside

     9.856,25 kr.

     

Kontigenter

     1.000,00 kr.

     

Netbank/gebyr

     1.995,00 kr.

     

Revision af regnskab

     5.625,00 kr.

     

Administration

     1.402,44 kr.

     

Deltagelse i arrangementer

         800,00 kr.

     

Gaver

         499,00 kr.

     

Generalforsamling

     1.719,00 kr.

     

Medlemsrejse

     1.099,55 kr.

note 2

 

   33.179,66 kr.

         
         

Resultat primær drift

     

   17.186,39 kr.

         

Udlæg til contianer

   13.031,82 kr.

note 3

   

Ubrugte midler retur til CISU

   33.911,00 kr.

     

Revision af projektregnskab

   15.000,00 kr.

 

   61.942,82 kr.

 
         

Resultat

     

- 44.756,43 kr.

         
 

Status

 

Aktiver

       
         

Indestående i Jyske Bank

 

     93.110,96 kr.

   

Kassebeholdning

 

           886,00 kr.

   
         
Samlede Aktiver  

     93.996,96 kr.

   
         

Passiver

       
         

Egenkkapitalen 2018

 

   138.753,36 kr.

   

Årets resultat

 

-    44.756,43 kr.

   

Afrunding

 

                0,03 kr.

   
         
Samlede Passiver  

     93.996,96 kr.

   
         

Regnskabet gennemgået og beholdningen er konstateret tilstede.

   

Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene og der er intet fundet at bemærke hertil.

 

Nykøbing Mors den 10. september 2020

       
         

Niels Peter Nørgård

Viggo Vangsgaard

   

Revisor

Revisor

     

 

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.