Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

Invitation til generalforesamling

FOREDRAG OG GENERALFORSAMLING I MORSØ U-LANDSFORENING

Torsdag 17. september 2020

Støberisalen over Morsø Folkebibliotek – Holgersgade 7, 2. sal, Nykøbing Mors kl. 19.00

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning for 2019

3. Regnskab for 2019

4. Fastsættelse af kontingent for 2021

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår: Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Conni Mark, Poul Storm Hansen og Anne Mette Schrader

5a. Valg af revisorer.

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

7. Eventuelt og orientering om årets aktiviteter
 

Foreningen er vært ved kaffe, te og hjemmebagt kage.

Der vil også være mulighed for at se og købe handycraft fra Bukoba.


Kl. ca. 20.00 FOREDRAG VED LARS SMITH
over emnet: Fuglevenligt agerbrug i Ghana Et kort foredrag om fuglevenligt landbrug og træernes betydning for landbrugsudbyttet i den tørre savanneskovszone i Vestafrika akkompagneret med fotos af fuglene og landskabet.

Gennem en årrække har ornitolog Lars Smith via forskellige Bird Life projekter studeret fuglelivet og træernes betydning i Ghana, der ligger centralt i de europæiske afrikatrækkende sangfugles flyway gennem Vestafrika. En del af arbejdet har sigtet mod at skabe det faglige grundlag for en egentlig manual for bæredygtigt skovlandbrug i hele regionen.

Der er fri entre til arrangementet, som er åbent for alle interesserede.
Har man ikke betalt sit kontingent, kan det gøres på stedet, og nye medlemskaber kan købes. Vi håber, medlemskab har høj prioritet hos vore trofaste støtter, da folkelig forankring er med til at give adgang til nationale og internationale fonde. Medlemskab pr. person pr. år: kr. 150 / for studerende: kr. 75. Beløbet kan indsættes på reg.nr. 7380, kt. 4003926 eller via Mobile Pay tlf.: 60630138 (kasserer Peter Kristensen)

Alle er velkomne.

Venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Anne Mette Schrader

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.