”Træplantning i Afrika”

Categories: Nyheder

INVITATION

  1. november 2016

 

 

”Træplantning i Afrika”
Morsø U-landsforening har i flere år støttet træplantning i samarbejde med foreningen Sarepta med udgangspunkt i venskabsbyen Bukoba i Tanzania.

Til inspiration og for at opbygge ny viden og give et bidrag i både klima- og u-landsdebatten har Morsø U-landsforening i samarbejde med Morsø Folkeuniversitet inviteret foredragsholder Anne Mette Lykke, seniorforsker, Ph.d. i tropisk økologi og etnobotanik, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

 

Foredraget afholdes i Støberisalen, Morsø Folkebibliotek, Nykøbing Mors 30. november kl. 19.30.

 

I foredrag og film gives et overblik over erfaringerne fra samarbejdet mellem forskere og lokalbefolkning med fokus på de sidste års træplantningsprojekter i Senegal og Burkina Faso.

Der plantes udelukkende hjemmehørende træarter, som har høj nytteværdi, og to af projekterne inkluderer salg af CO2 kvoter, som også giver et økonomisk tilskud til lokalsamfundet.

Afrikas naturressourcer er under pres på grund af befolkningstilvækst og klimaændringer. Træplantning er en simpel og logisk metode til genoprettelse af den naturlige biodiversitet, som er livsgrundlaget for lokale folk i Afrika, men træplantning er ikke altid let at udføre i praksis.

Århus Universitet har gennem 25 år haft projekter i Vestafrika indenfor anvendt biologisk forskning, kapacitetsopbygning, naturbevarelse og træplantning i samarbejde med lokalbefolkningen.

 

Foredraget er åbent for alle, og Morsø U-landsforening bidrager med en mindre udstilling, egne erfaringer og serverer Bukoba kaffe, te og kage i pausen.

På vegne af Morsø U-Landsforening

Anne Mette Schrader
Formand

invitation

Skriv et svar