Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016

Categories: Nyheder

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016

  1. Valg af dirigent

Lene Høgh blev valgt

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

  1. Formandsberetning for 2015

Formandsberetningen godkendt med klap

Formandsberetningen vil kunne læses på hjemmesiden

  1. Regnskab for 2015

Regnskabet godkendt med klap

Aktiver i alt: 107.905,44kr.

  1. Fastsættelse af kontingent for 2017

2 forslag fra bestyrelsen til afstemning:     

  1. Ægtepar 250 kr – Unge under uddannelse – 75 kr
  2.            Uændret 150 kr pr medlem – Unge under uddannelse – 75 kr

– Der var flertal for at fortsætte uændret

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Christen Møller

og Anne Mette Schrader

Genvalg. Der er fortsat en ledig plads i bestyrelsen

Suppleant: Dagmar Nygaard

5.a Valg af revisorer.

Genvalg til John Tousig og Niels Peter Nørgaard

Suppleant – Viggo Vangsgaard

  1. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag

  1. Eventuelt

Forslag om at afprøve brug af Mobilepay f.eks. til betaling af medlemskab ved vore næste arrangementer.

– Vedtaget at arbejde videre med ideen.

Navnet er ændret på engelsk fra: Morsoe Third World Association til Morsoe Development Association

Der skal arbejdes kraftigt på at få flere medlemmer

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Anne Mette Schrader takkede Lene Høgh for at have dirigeret os sikket gennem generalforsamlingen

—————————————————————————————————-

Efter generalforsamlingen viste Inge Merete Kristensen fra Falck billeder af den officielle overdragelse af brandbilen og undervisning af brandkorpset i Bukoba maj 2015. Tak til Inger Merete.

 

Ref. Conni Mark, sekretær

Klik her for at se: Årsregnskab 2015
Klik her for at se: MUF. Generalforsamling. Referat 16.03

Skriv et svar