PRESSEMEDDELELSE

Categories: Nyheder

Morsø U-Landsforening afholder generalforsamling torsdag 8. marts kl. 19.00 i Støberisalen ved Morsø Folkebibliotek.

Efter generalforsamlingen er der foredrag i samarbejde med Morsø Folkeuniversitet ved antropolog og Ph.d. Cecil Marie Schou Pallesen over emnet:”De fremmede” og det nationale fællesskab. Et foredrag om Tanzanias indiske minoritet og dens betydning for landets historie og udvikling.”

Cecil er opvokset i Nykøbing og blev efter sin studentereksamen udsendt af Morsø U-Landsforening til Bukoba i Tanzania som volontør. Senere har hun besøgt landet flere gange. Cecil er Ph.d. fra Aarhus Universitet. Gennem sine feltarbejder i Tanzania har hun studeret den indiske befolkning, som lever isoleret fra afrikanerne og generelt har en meget højere levestandard end gennemsnittet. I foredraget stiller Cecil skarpt på indernes rolle i det tanzanianske samfund før, under og efter kolonitiden og viser, hvordan forskellige perioders ideer om ‘den gode borger’ og om hvem, som har ret til at være en del af nationen, har skabt skiftende forhold for det indiske mindretal. Selvom inderne har en fod i døren og er på vej til Storbritannien, ser de sig selv som mønsterborgere. I tanzanianernes øjne er inderne ‘udnyttere’. Gennem fortællinger fra sit feltarbejde stiller Cecil spørgsmålet: hvordan er man en god borger? hvornår har man ret til at være en del af et nationalt fællesskab? Og hvordan hører man til, når man ikke rigtigt hører til?

Foredraget er højaktuelt – også i Danmark – når man diskuterer indvandrere og flygtninge – og hvordan vi tager imod de ”nye” i vort land.

22. maj i år er det 35 år siden, der blev underskrevet en venskabsaftale mellem Bukoba Municipal Council og Morsø Kommune, og der bliver naturligvis også mulighed for at høre om nuværende og planlagte aktiviteter i venskabsforbindelsen.

Der bliver også lejlighed til at se og købe handicraft fra kvindegrupper i Bukoba så som: kurve, tasker, fedtstens dyr og engle.

I løbet af aftenen er foreningen vært ved kaffe, te og hjemmebag.

Såvel medlemmer som andre interesserede er hjerteligt velkomne.

Venlig hilsen

Anne Mette Schrader
Formand

Hent pressemeddelelsen som PDF her