PRESSEMEDDELELSE – Ny bevilling fra CISU

Categories: Nyheder

ny-bevilling-fra-cisu

Fra CISU (Civilsamfund i Udvikling), som administrerer en Danidabevilling, har Morsø U-Landsforening fået en bevilling på kr. 397.220 til et nyt projekt med vores samarbejdspartner kvindegruppen Sarepta i venskabsbyen Bukoba i Tanzania.

 

Titlen på det nye projekt er: ”Economically Sustainable livelihood and environmental conservation”.

 

eller på dansk: ”Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring”

 

Projektet skal foregå i 2 år fra 1. januar 2017 til 31. december 2018 og bliver en videreførelse af 2 tidligere projekter med Sarepta.

 

Vi a det nye projekt vil Sarepta udvikle sig til en lokal miljøfortaler med specialer indenfor komfurbyggeri og træplantning til gavn for fattige familier, hvoraf 24 grupper oplæres i Village Savings and Loans Association (VSLA) og igangsætning af økonomiskabende virksomhed.

 

Det forventes, at ca. 2.400 personer får forbedret deres leveforhold via dette projekt.

Bestyrelse og ansatte udvikler administration og medlemspleje samt organiserer træning af lokalbefolkningen i området. Der opbygges netværk, og man deltager i lokale arrangementer bl.a. på skoler, og via lokale medier og kontakten til embedsmænd og politikere på regionalt plan når oplysnings- og fortalervirksomheden ud til et større område.

 

I projektarbejdet er iberegnet opfølgningsbesøg af Morsø U-Landsforening i Bukoba samt senere evalueringsbesøg af Sarepta på Mors.

 

 

Venlig hilsen

Anne Mette Schrader

Formand for Morsø U-Landsforening

Skriv et svar