FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014

MORSØ U-LANDSFORENING     FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014 v/generalforsamlingen den 25. marts 2015   Generalforsamling 2014 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte tidligere volontør Tina Nørgaard om sit ophold i Bukoba. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Christen Møller og undertegnede samt nyvalg af Lisbeth…

Komfurprojekt

Det store overforbrug af brændsel i Afrika er ved at være et stort problem. Dels bliver der mangel på brændsel, og brænde er dyrt at købe for den enkelte husholdning, og dels er der stor sundhedsfare ved den traditionelle måde, man fremstiller mad på i Tanzania. Mange afrikanske kvinder har på trods af, at de…

Energibesparende komfurer

Energibesparende komfurer Morsø Ulandsforening har i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi inviteret Ruth Kiwanuka, leder af JEEP Folkecenter i Uganda til Danmark. Under sit besøg åbnede Ruth Kiwanuka en permanent udstilling af energibesparende komfurer til brug på landet og i byen i udviklingslandene, hvor der ikke er elektricitet, og gas, træ og trækul…

KAKAU BAND PÅ BESØG I DANMARK

Maj 2013 Kære medlemmer!    KAKAU BAND PÅ BESØG I DANMARK Den 22. maj i år er det 30 år siden, der blev indgået venskabsaftale mellem Morsø Kommune og Bukoba Municipal Council. Til fejring af 30 års jubilæet har vi i perioden 25. maj til 10. juni inviteret sang- og dansegruppen KAKAU Band, der udover at…

Kakau Band

Kakau Band Den 22. maj 1983 blev på Det Gamle Rådhus i Nykøbing underskrevet et venskabscommunique mellem Morsø Kommune og Bukoba Municipal Council. Til fejring af 30 års jubilæet har vi derfor inviteret sang- og dansegruppen KAKAU Band, der udover at optræde ved en jubilæumsfest, også skal optræde på skoler, efterskoler, Gymnasiet, på virksomheder, ved…