Bevilling til Morsø U-Landsforening fra “Genbrug til Syd”

“Danida-ordningen “Genbrug til Syd” har 10. december 2015 bevilget Morsø U-Landsforening kr. 160.760 til forsendelse af en 20 fods container med især hospitalsudstyr til institutioner, klinikker og hospitaler i Bukoba. I bevillingen er penge afsat til reservedele til det værdifulde hospitalsudstyr, der er indsamlet fra Viborg Sygehus, Herning Sygehus og Hospice i Hvide Sande. Det…

I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering

“I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering. Den nye borgmester i Bukoba Municipal Council hedder Chief Kalumuna. Han kommer fra Oppositionspartiet. Partiet CCM – Chama Cha Mapinduzi – har været det ledende parti såvel på kommunalt som på statsplan siden selvstændigheden i 1961. Chief Kalumuna var en del af delegationen,…

Åbent brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU

Læs det åbne brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU Uddrag fra brevet: “Morsø U-Landsforening kan konstatere, at den langsigtede udviklingsbistand risikerer voldsomme nedskæringer på op imod 50 %, hvilket jeg som formand for foreningen på det kraftigste vil protestere imod og fraråde. Morsø U-Landsforening arbejder udelukkende med frivillig arbejdskraft med langsigtede…

”Minder fra Tanzania”

”Minder fra Tanzania” af tidligere sognepræst Knud Ochsner – om familiens mange år i Bukoba:   ”UHURU NA KAZI” Da min kone og jeg kom til Bukoba i efteråret 1958, hørte man overalt råbet ”Uhuru”. For Tanganyika var jo endnu ikke frit, men blev styret af England som et mandat under FN, der støttede befolkningens…

Pressemeddelelse – Spar ikke på udviklingsbistanden

Oktober 2015 Spar ikke på udviklingsbistanden Via den DANIDA støttede ordning GTS, Genbrug til Syd, bliver der hvert år sendt brugt renoveret udstyr indsamlet i Danmark til skoler, hospitaler, børnehjem, landbrugsprojekter m.m. til en bred vifte af udviklin gslande i Afrika og Asien. I regeringens kommende finanslovsforslag vil Genbrug til Syds budget blive beskåret med…

Pressemeddelelse – Tilskud

Juni 2015 TILSKUD TIL MORSØ U-LANDSFORENING          Morsø U-Landsforenings seneste ansøgninger om fondsmidler er alle imødekommet med fuldt ansøgt beløb til nedennævnte projekter:  BESØG PÅ MORS AF 2 MUSIKLÆRERE FRA BUKOBA, TANZANIA Musiklærerne Meraby Kaimukilwa og Bridget Ngeiyamu fra Ruhija School of Music besøger Mors i perioden 9. august til 13. september. De skal bl.a. deltage…

FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014

MORSØ U-LANDSFORENING     FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014 v/generalforsamlingen den 25. marts 2015   Generalforsamling 2014 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte tidligere volontør Tina Nørgaard om sit ophold i Bukoba. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Christen Møller og undertegnede samt nyvalg af Lisbeth…