Sol uden grænser

Morsø U-Landsforening Sol uden grænser Byg din egen 185 til 260 Watt Sol Generator   Teori + praksis Fredag 24.juni 2016                                                                                                                     16:30-19:00            Velkomst, praktiske bemærkninger. Demonstration af to færdig byggede Sol Generator henholdsvis på 50 og 200 Watt.  Detalje beskrivelse af elektronisk kredsløb i Sol Generatoren. Sol Generatorens brugs værdi, hvor stiller man den og…

En dags konference på Nordisk Folkecenter – Om MICRO virksomheder, deres roller, opgaver og udvikling.

Den 21. maj 2016 En dags konference på Nordisk Folkecenter, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup om MICRO virksomheder, deres roller, opgaver og udvikling. Konferencen sprog er engelsk. Program: Kl. 11:00 Velkomst v/ Jane Kruse, Nordisk Folkecenter. Kaffe / te og let anretning. Seminarets baggrund og målsætning v/Lene Høgh, projektkoordinator. Kl. 11:30 til 13:00 En…

Program for Racheal Turyamuhebwa og Esau Mugabi, JEEP Uganda

Program for Racheal Turyamuhebwa og Esau Mugabi, JEEP Uganda CISU oplysningspuljeprojekt   torsdag 5. maj  Kr. Himmelfartsdag – ankomst Aalborg Lufthavn kl. 9.55. Morsø U-landsforening, indkvartering hos Lene Høgh, Soelbergsvej 13, Nyk. M. fredag  6.    –    Foreningernes Dag, Nyk. M. – hjælpe i Morsø U-landsforenings stand, og bytur lørdag  7.    –     bytur og sammen med div….

FORMANDSBERETNING 2016

MORSØ U-LANDSFORENING  FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2015 v/generalforsamlingen den 16. marts 2016 Generalforsamling 2015 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte vores næstformand om besøget i Bukoba i 2014, hvor der var opfølgning på en containerforsendelse og monitorering på komfurprojektet. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Lene Høgh, Hans Nørgaard og…

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016 Valg af dirigent Lene Høgh blev valgt Generalforsamlingen er lovligt indkaldt Formandsberetning for 2015 Formandsberetningen godkendt med klap Formandsberetningen vil kunne læses på hjemmesiden Regnskab for 2015 Regnskabet godkendt med klap Aktiver i alt: 107.905,44kr. Fastsættelse af kontingent for 2017 2 forslag fra bestyrelsen til afstemning:      Ægtepar…

Besøg fra Joint Energy Environment Projec (JEEP)

5. – 23. maj: Besøg fra Joint Energy Environment Projec (JEEP) i Kampala, Uganda:  Racheal Turyamuhebwa og Esau Mugabi. Besøget afvikles i et samarbejde med “Seniorer uden Grænser” og “Nordisk Folkecenter For Vedvarende Energi” i Ydby, hvor der i forbindelse med besøget bliver en workshop den 21. maj – hovedsageligt om entrepreneurship over emnet:  “Små…

GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER   Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i Støberisalen på Morsø Folkebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing Mors   DAGSORDEN til generalforsamlingen Valg af dirigent Formandsberetning for 2015 Regnskab for 2015 Fastsættelse af kontingent for 2017 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Christen Møller…