”Minder fra Tanzania”

”Minder fra Tanzania” af tidligere sognepræst Knud Ochsner – om familiens mange år i Bukoba:   ”UHURU NA KAZI” Da min kone og jeg kom til Bukoba i efteråret 1958, hørte man overalt råbet ”Uhuru”. For Tanganyika var jo endnu ikke frit, men blev styret af England som et mandat under FN, der støttede befolkningens…

Pressemeddelelse – Spar ikke på udviklingsbistanden

Oktober 2015 Spar ikke på udviklingsbistanden Via den DANIDA støttede ordning GTS, Genbrug til Syd, bliver der hvert år sendt brugt renoveret udstyr indsamlet i Danmark til skoler, hospitaler, børnehjem, landbrugsprojekter m.m. til en bred vifte af udviklin gslande i Afrika og Asien. I regeringens kommende finanslovsforslag vil Genbrug til Syds budget blive beskåret med…

Pressemeddelelse – Tilskud

Juni 2015 TILSKUD TIL MORSØ U-LANDSFORENING          Morsø U-Landsforenings seneste ansøgninger om fondsmidler er alle imødekommet med fuldt ansøgt beløb til nedennævnte projekter:  BESØG PÅ MORS AF 2 MUSIKLÆRERE FRA BUKOBA, TANZANIA Musiklærerne Meraby Kaimukilwa og Bridget Ngeiyamu fra Ruhija School of Music besøger Mors i perioden 9. august til 13. september. De skal bl.a. deltage…

FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014

MORSØ U-LANDSFORENING     FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2014 v/generalforsamlingen den 25. marts 2015   Generalforsamling 2014 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte tidligere volontør Tina Nørgaard om sit ophold i Bukoba. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Christen Møller og undertegnede samt nyvalg af Lisbeth…

Komfurprojekt

Det store overforbrug af brændsel i Afrika er ved at være et stort problem. Dels bliver der mangel på brændsel, og brænde er dyrt at købe for den enkelte husholdning, og dels er der stor sundhedsfare ved den traditionelle måde, man fremstiller mad på i Tanzania. Mange afrikanske kvinder har på trods af, at de…

Energibesparende komfurer

Energibesparende komfurer Morsø Ulandsforening har i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi inviteret Ruth Kiwanuka, leder af JEEP Folkecenter i Uganda til Danmark. Under sit besøg åbnede Ruth Kiwanuka en permanent udstilling af energibesparende komfurer til brug på landet og i byen i udviklingslandene, hvor der ikke er elektricitet, og gas, træ og trækul…