GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER   Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i Støberisalen på Morsø Folkebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing Mors   DAGSORDEN til generalforsamlingen Valg af dirigent Formandsberetning for 2015 Regnskab for 2015 Fastsættelse af kontingent for 2017 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Christen Møller…

Bevilling til Morsø U-Landsforening fra “Genbrug til Syd”

“Danida-ordningen “Genbrug til Syd” har 10. december 2015 bevilget Morsø U-Landsforening kr. 160.760 til forsendelse af en 20 fods container med især hospitalsudstyr til institutioner, klinikker og hospitaler i Bukoba. I bevillingen er penge afsat til reservedele til det værdifulde hospitalsudstyr, der er indsamlet fra Viborg Sygehus, Herning Sygehus og Hospice i Hvide Sande. Det…

I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering

“I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering. Den nye borgmester i Bukoba Municipal Council hedder Chief Kalumuna. Han kommer fra Oppositionspartiet. Partiet CCM – Chama Cha Mapinduzi – har været det ledende parti såvel på kommunalt som på statsplan siden selvstændigheden i 1961. Chief Kalumuna var en del af delegationen,…

Åbent brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU

Læs det åbne brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU Uddrag fra brevet: “Morsø U-Landsforening kan konstatere, at den langsigtede udviklingsbistand risikerer voldsomme nedskæringer på op imod 50 %, hvilket jeg som formand for foreningen på det kraftigste vil protestere imod og fraråde. Morsø U-Landsforening arbejder udelukkende med frivillig arbejdskraft med langsigtede…

”Minder fra Tanzania”

”Minder fra Tanzania” af tidligere sognepræst Knud Ochsner – om familiens mange år i Bukoba:   ”UHURU NA KAZI” Da min kone og jeg kom til Bukoba i efteråret 1958, hørte man overalt råbet ”Uhuru”. For Tanganyika var jo endnu ikke frit, men blev styret af England som et mandat under FN, der støttede befolkningens…

Pressemeddelelse – Spar ikke på udviklingsbistanden

Oktober 2015 Spar ikke på udviklingsbistanden Via den DANIDA støttede ordning GTS, Genbrug til Syd, bliver der hvert år sendt brugt renoveret udstyr indsamlet i Danmark til skoler, hospitaler, børnehjem, landbrugsprojekter m.m. til en bred vifte af udviklin gslande i Afrika og Asien. I regeringens kommende finanslovsforslag vil Genbrug til Syds budget blive beskåret med…

Pressemeddelelse – Tilskud

Juni 2015 TILSKUD TIL MORSØ U-LANDSFORENING          Morsø U-Landsforenings seneste ansøgninger om fondsmidler er alle imødekommet med fuldt ansøgt beløb til nedennævnte projekter:  BESØG PÅ MORS AF 2 MUSIKLÆRERE FRA BUKOBA, TANZANIA Musiklærerne Meraby Kaimukilwa og Bridget Ngeiyamu fra Ruhija School of Music besøger Mors i perioden 9. august til 13. september. De skal bl.a. deltage…