FORMANDSBERETNING 2016

MORSØ U-LANDSFORENING  FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2015 v/generalforsamlingen den 16. marts 2016 Generalforsamling 2015 I forbindelse med generalforsamlingen fortalte vores næstformand om besøget i Bukoba i 2014, hvor der var opfølgning på en containerforsendelse og monitorering på komfurprojektet. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg af: Lene Høgh, Hans Nørgaard og…

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016

Referat af generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016 Valg af dirigent Lene Høgh blev valgt Generalforsamlingen er lovligt indkaldt Formandsberetning for 2015 Formandsberetningen godkendt med klap Formandsberetningen vil kunne læses på hjemmesiden Regnskab for 2015 Regnskabet godkendt med klap Aktiver i alt: 107.905,44kr. Fastsættelse af kontingent for 2017 2 forslag fra bestyrelsen til afstemning:      Ægtepar…

Besøg fra Joint Energy Environment Projec (JEEP)

5. – 23. maj: Besøg fra Joint Energy Environment Projec (JEEP) i Kampala, Uganda:  Racheal Turyamuhebwa og Esau Mugabi. Besøget afvikles i et samarbejde med “Seniorer uden Grænser” og “Nordisk Folkecenter For Vedvarende Energi” i Ydby, hvor der i forbindelse med besøget bliver en workshop den 21. maj – hovedsageligt om entrepreneurship over emnet:  “Små…

GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING OG ORIENTERING OM FORENINGENS AKTIVITETER   Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i Støberisalen på Morsø Folkebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing Mors   DAGSORDEN til generalforsamlingen Valg af dirigent Formandsberetning for 2015 Regnskab for 2015 Fastsættelse af kontingent for 2017 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Conni Mark, Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Christen Møller…

Bevilling til Morsø U-Landsforening fra “Genbrug til Syd”

“Danida-ordningen “Genbrug til Syd” har 10. december 2015 bevilget Morsø U-Landsforening kr. 160.760 til forsendelse af en 20 fods container med især hospitalsudstyr til institutioner, klinikker og hospitaler i Bukoba. I bevillingen er penge afsat til reservedele til det værdifulde hospitalsudstyr, der er indsamlet fra Viborg Sygehus, Herning Sygehus og Hospice i Hvide Sande. Det…

I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering

“I Tanzania var der valg 25. oktober 2015 til såvel byråd som regering. Den nye borgmester i Bukoba Municipal Council hedder Chief Kalumuna. Han kommer fra Oppositionspartiet. Partiet CCM – Chama Cha Mapinduzi – har været det ledende parti såvel på kommunalt som på statsplan siden selvstændigheden i 1961. Chief Kalumuna var en del af delegationen,…

Åbent brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU

Læs det åbne brev til regeringen vedr. nedskæringer til aktiviteter i regi af CISU Uddrag fra brevet: “Morsø U-Landsforening kan konstatere, at den langsigtede udviklingsbistand risikerer voldsomme nedskæringer på op imod 50 %, hvilket jeg som formand for foreningen på det kraftigste vil protestere imod og fraråde. Morsø U-Landsforening arbejder udelukkende med frivillig arbejdskraft med langsigtede…