Kunst og uddannelse

Categories: Nyheder

Under denne overskrift har Morsø U-Landsforening modtaget kr. 25.000 fra Danida-ordningen CISU – Civilsamfund i Udvikling til en workshop med den lokale kunstmaler Finn Have.

Workshoppen afvikles på en kunstlinie på produktionsskolen Kagera Youth Forum i Bukoba, der drives af frivillige.

I workshoppen vil Finn Have tage udgangspunkt i lokale motiver og traditionelle designs og inspirere de unge elever med nytænkning og tilføre dem nye færdigheder. Der håbes på at skabe en produktion rettet primært mod gæster i området, herunder udenlandske turister og rettet mod et marked bl.a. på Mors.

Derudover vil Finn Have også bruge tid på selv at blive inspireret og samle materiale til en kommende udstilling i Danmark – evt. i forbindelse med Kulturmødet 2019. Finn Have vil bl.a. besøge nogle af de projekter i Bukoba, som Morsø U-Landsforening er involveret i og her finde motiver til kommende malerier.

Udover CISU midlerne har foreningen modtaget en donation på kr. 3.000 fra projekt ”Mors i Billedet” til indkøb af materialer.

Finn Have rejser til Bukoba 14. november sammen med en delegation på 4 bestyrelsesmedlemmer fra Morsø U-Landsforening. Finn Have bliver i Bukoba indtil 8. december.