Komfurprojekt

Categories: Nyheder

Det store overforbrug af brændsel i Afrika er ved at være et stort problem. Dels bliver der mangel på brændsel, og brænde er dyrt at købe for den enkelte husholdning, og dels er der stor sundhedsfare ved den traditionelle måde, man fremstiller mad på i Tanzania. Mange afrikanske kvinder har på trods af, at de aldrig har røget, fået sygdommen kol (rygerlunger) af i årevis at kokkerere over bål.

CISU (Civil Society in Development) har bevilget Morsø u-Landsforening kr. 176.161 til komfurprojektet, der bliver afviklet juli 2013 – juni 2014 i samarbejde med Bukoba Women’s Entreprenuership Group (Sarepta). Der bliver undervist i bygning af lerkomfurer i 10 landsbyer. Derudover bliver der etableret træplantebede til produktion og salg af frø, stiklinger og små træer for at imødegå en kommende mangel på brændsel.

Der er afholdt 2 store folkemøder, hvor der er informeret om vedvarende energi generelt og især om selve projektet, som gerne skal sprede sig som ringe i vandet.

Af statusrapporten for perioden august 2013 – januar 2014 fremgår, at der er bygget 165 komfurer i 31 landsbyer med deltagelse af 141 mænd og 234 kvinder.

Trods afstanden til Bukoba følges arbejdet nøje, og vi glæder os over, at vi med forholdsvis få midler har kunnet iværksætte et projekt, der kan komme befolkningen til stor gavn og kan blive hvermandseje i Tanzania. Vores bestyrelsesmedlem Lene Høgh har besøgt projektet i februar måned under sit arbejdsophold hos JEEP i Uganda i februar måned.

Derudover har tidligere volontør Øjvind Arnfred under sit genbesøg i Bukoba efteråret 2013 fulgt projektet og sammen med en daværende volontør Tina Nørgaard bygget et lerkomfur på Uyacho Children Center.

Der afholdes visitationsbesøg på projektet juni / juli i år ved besøg af 4 personer fra Morsø U-Landsforening.

Skriv et svar