KONTINGENT

kr. 150 pr. person pr. år

dog kr. 75 for studerende

 

 

OPKRÆVNING AF KONTINGENT

Der udsendes opkrævning via E-mail i februar måned

 

 

INDMELDELSE

Kontakt foreningen via kontaktadressen på hjemmesiden.

Oplys navn, adresse, tlf.nr. og E-mailadresse