FORMANDSBERETNING for året 1. januar - 31. december 2021

Fremlagt v/generalforsamlingen 23. marts 2022

I forbindelse med generalforsamlingen 2021 havde vi besøg af forfatter og journalist Jesper Tornbjerg, der fortalte om bøgerne om Victoria og Verdensmålene. Spændende at høre om indsamling af materiale til bøgerne, og stolte kunne vi konstatere, at en lille hændelse, fortalt af os, var kommet med i bogen om Victoria i Tanzania. Bogen hedder Victoria og Vandspejlet og handler om Verdensmål nr. 6: Vand og Sanitet.

Ved valg til bestyrelsen i 2021 var der genvalg af: Peter Kristensen, Hans Nørgaard, Lene Høgh og Inge Merete Kristensen samt medarbejdende suppleant Flora Delcour
Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard blev genvalgt som revisorer.
Christen Møller blev genvalgt som revisorsuppleant.

Volontører

I det forløbne år har vi ikke haft volontører i Bukoba, men både unge volontører og senior volontører er efterspurgte i Bukoba, og Conni Mark og jeg har 10. marts deltaget i en inspirationsdag på Morsø Gymnasium hvor vi var inviteret til at fortælle om, hvad man som student kan lave i et sabatår.
Så vi er spændte på, om vi får henvendelser fra nogle af de unge.

Containerforsendelse

Den container, der ankom til Bukoba marts 2020, har vi desværre ikke kunnet afrapportere til ”Genbrug til Syd”, da vi pga. corona ikke har følt, det var forsvarligt at rejse til Tanzania. Der har været fuld forståelse fra Genbrug til Syd, men nu har vi planlagt at rejse en lille flok de sidste 2 uger i juni. I containerbevillingen er en opfølgningsrejse til et bestyrelsesmedlem og en inspektionsrejse til en specialist på hospitalsudstyr.
I bevillingen er desuden kr. 10.000 til oplysning i Danmark, og det var tanken, at pengene skulle indgå i besøg i Danmark af læge og jordemoder fra Bukoba. Vi afventer nu besked, om hvilke corona-vacciner, gæsterne fra Bukoba har, hvorefter vi kan undersøge, om det danske sundhedssystem vil have besøg af dem.

DANIDA bevillingen fra Genbrug til Syd, som vi kender det, er afsluttet 31.12.2021.

Derimod er der etableret en ny ordning, der hedder: Globus. På lørdag tager Conni Mark og jeg til årsmøde hos Genbrug til Syd, hvor vi skal høre mere om ordningen, men det er tanken, at forsendelse af dansk udstyr skal ske i et samarbejde mellem en dansk NGO og en NGO i et udviklingsland samt samarbejde mellem en dansk uddannelsesinstitution og en tilsvarende institution i et udviklingsland. Så når vi f.eks. sender hospitalsudstyr, skal vi også sende personale – det kan være sygeplejeelever eller lægestuderende, der skal oplære kolleger i at bruge udstyret i Bukoba.

Vi er spændte på, om vi som lille organisation kan løfte denne opgave og etablere et samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner.

Vi har noget udstyr på lager, men mangler et lagerlokale. Så vi hører meget gerne, hvis en af jer har kendskab til et lokale, vi kan låne en periode. Det kan være et lokale på en skole eller anden institution eller på en virksomhed eller et landbrug. Blot skal det være et tørt sted.

Årets projekt

Vi er bevilget kr. 30.000 af Morsø Kommune hvert år til projekter, vi selv vælger.
I 2021 valgte vi at støtte Bukoba Town Health Clinic til indkøb af iltmaskiner og koncentratorer, som
var en stor mangelvare på hospitalet under corona-pandemien.

Samarbejde med CISU / Civilsamfund i udvikling, der administrerer Danida midler.

I juni måned blev vi inviteret til et besøg hos CISU sammen med et par andre NGO’er, der skulle fortælle udviklingsministeren om vort arbejde og tilskud fra CISUs Engagementspulje.
Derefter overværede vi optagelse af et interview med udviklingsministeren til brug for en podcast.

Vi var meget beærede over, at vores lille organisation var blandt de udvalgte, og udviklingsministeren virkede oprigtigt interesseret i vore projekter, og han lovede at besøge vores stand på det kommende kulturmøde    

I efteråret var vi igen inviteret til besøg hos CISU – denne gang til et strategimøde, hvor Lene Høgh repræsenterede Morsø U-Landsforening.

Twiga Time

Lisbeth Nørgaard er redaktør af Twiga Time, der i 2021 udkom i juni og i december måned.
Derudover er der i 2021 udsendt medlemsbreve i marts, august og november måned.
Lisbeth får lidt teknisk bistand af sin søn Morten – så tak til både Lisbeth og Morten.
Hovedparten af vore medlemmer er online, og det holder administrationsomkostninger nede, at vi kan sende bladet og andre medlemsmeddelelser online. Det er dog stadig muligt at modtage materiale med alm. post for de medlemmer, der ikke er online.
Tak til Inge Merete, som sørger for udsendelse af medlemsmateriale.
Meddelelserne kan også læses på vores hjemmeside.

Hjemmeside

De seneste år har vi arbejdet med fornyelse af vores hjemmeside, og til oprettelse og daglig ajourføring får vi hjælp af Inge Meretes søn Andreas – tak til Andreas. (Vi er meget glade for, at bestyrelsesmedlemmerne har voksne børn, der gerne vil hjælpe med praktisk arbejde og teknisk bistand).

Facebook

Og tak til Conni, der ajourfører foreningens face-book side med nyheder.

H(Å)BB – Hjælp Bukobas Børn

 – Er en gruppe af elever på Morsø Gymnasium, som lever i bedste velgående, og mange gymnasieelever er involveret i arbejdet.
Vi er meget stolte af de unges engagement. Det er meget flot med de store summer, der samles ind bl.a. ved fester på gymnasiet, salg af julekalendere og salg af kager i frikvarterer. Overskuddet går til 2 børnehjem i Bukoba.
Som andre steder, har det været svært at gennemføre alle aktiviteter pga. corona-restriktionerne, men eleverne har været fantasifulde og fundet aktiviteter, der kunne gennemføres.

Når det er muligt, deltager repræsentanter fra H(Å)BB i vores bestyrelsesmøder til gensidig orientering om vore aktiviteter. H(Å)BB medlemmer stiller gerne arbejdskraft til rådighed, når vi ude med vores salgsbod.
Der er desuden en venskabskontakt mellem Morsø Gymnasium og Josiah Girls High School i Bukoba. Vi glæder os til at se, hvad det kan føre til.

Mikrokreditter

Selvom vi ikke har overført midler til projektet i 3 år, får vi stadig rapporter om projekterne. Pengene arbejder således stadig, så nye ansøgere kan få et lån til start af en mindre virksomhed, og det er dejligt for os at følge med i, hvilke virksomheder, der har fået hjælp.
Vore samarbejdspartnere Bukoba Sistership Promotion Trust Fund udvælger sammen med en repræsentant fra Bukoba Municipal Council nye låntagere, og de opkræver også afdragene. Vi har bevilget, at der må opkræves 5 % i rente, for at vore venner kan få dækket deres administrationsomkostninger.

Samarbejdet med Sarepta Women Group

Det seneste projekt med kvindegruppen blev afsluttet 31.12.2018.  De har dog ønsket et fortsat samarbejde med os om et nyt miljøprojekt. Samtidig har vi fået en henvendelse fra en ungdomsorganisation Youth Training Organisation. Denne organisation ønsker fondsmidler til at oprette en seed bank for at bevare de træsorter, der er vigtige for området til såvel brændsel, byggemateriale og til frugt.

Et lille udvalg fra bestyrelsen har det seneste år arbejdet med at indhente materiale og skrive en ansøgning til CISU. I udvalget har vi fået hjælp fra 2 af vore nye medlemmer: Katrine og Jan Dam Egeberg. Vi er meget taknemmelige for at få nye kræfter i ansøgningsarbejdet, som er meget krævende. Vi har desværre fået 2 afslag fra CISU på ansøgningen på knap kr. 500.000 men sammen med afslaget har CISU opfordret os til at rette ansøgningen til og sende den på ny.  Fra Bukoba har de nu sendt os de oplysninger, vi manglede, så vi skal i gang igen med en fornyet ansøgning og håber, den bliver godkendt denne gang, så arbejdet i Bukoba kan starte 1. juli i år.  

Kunst og uddannelse

Kunstmaler Finn Have fortsatte også i 2021 med sin store produktion af Bukoba billeder – endda så meget, at der kunne etableres en meget flot udstilling på Odder Museum fra maj til september. I forbindelse med udstillingen udgav Finn Have den flotte bog ”Cross Over” om hans kunstprojekt i Bukoba.
Der er mulighed for at købe bogen gennem Morsø U-Landsforening – og er man medlem, er der rabat på kr. 50 på bogen.
Vi håber også, at udstillingen kommer til Mors på et eller andet tidspunkt.
Finn Have er heldigvis ikke færdig med Bukoba, og han vil gerne kunne afholde endnu en workshop – denne gang især for børn og unge fra handicap- og albinoskolen Mugeza Mseto Primary School.
Der ansøges derfor nu om midler, så Finn Have kan deltage i projektbesøget i Bukoba i juni måned.
Efter besøget kan foreninger, skoler, kirker m.m. bestille et foredrag hos os om de udfordringer børn med fysiske handicaps og albinisme har, når man er født i et afrikansk land.
Vi venter nu spændt på svar fra CISU, som vi har søgt om fondsmidler til dette tiltag.

Engagementspuljen:

Fra CISU modtog vi i 2021 en bevilling på ca. kr. 100.000 til et engagementsprojekt, der afvikles i perioden 1. april 2021 – 31. mart 2023.
Projektet går ud på at engagere 3 stærke grupper lokalt på Mors:

 1. egne medlemmer til ikke kun at være bidragydere men også få mere ejerskab og kendskab til vore projekter.
 2. etablering af håndarbejdsgrupper, der bl.a. syr tasker og afrikanske dyr af stof / khangaer fra Tanzania. Produkterne kan bl.a. købes i aften, og når vi har vores stand med til foredrag og på gademarkeder.
  Mens der sys får deltagerne information om vort arbejde og vore projekter.
  Udover at sy bliver der også fremstillet basket cookers – moderne høkasser som er energibesparende, når man laver mad
  Indtil videre har vi afholdt 9 sy- / og aktivitetsarrangementer med ca. 60 deltagere.
  Nordjyske var på besøg på en aktivitetsdag og bragte en meget fin artikel 17. november.
 3. udbygge kontakten til de unge på Mors – især H(Å)BB gruppen på gymnasiet og være med til at åbne deres øjne for verden omkring dem, og oplyse dem om nødvendigheden i at få global indsigt, forståelse og samarbejde.

Der fremstilles specialfoldere til og om hver af de 3 grupper. De 2 første foldere er færdige, og man må gerne få et eksemplar af hver med hjem i aften. Der arbejdes i øjeblikket med den tredje folder.

Udover ovennævnte skal der også produceres en film om vort arbejde og vore projekter – både når vi holder møder hjemme ved køkkenbordene, og når vi er på projektbesøg i Bukoba.
Filmen i Bukoba optages også under projektbesøget i juni måned. Herefter yderligere optagelser i Danmark, hvorefter den kan bearbejdes og forhåbentligt kan vises på Kulturmødet næste år.  

JEEP

Der er jævnlig kontakt med vore venner fra Joint Energy Environment Project i Uganda, og i august 2021 havde vi besøg af en ung mand – Junior – som blev brugt som gæstelærer og foredragsholder omkring LED-lys.
Vores bestyrelsesmedlem Lene er i Tanzania og Uganda i øjeblikket som opfølgning på et projekt mellem Nordisk Folkecenter i Ydby og JEEP i Uganda.
Vi glæder os til at høre mere om projektet og besøget, når Lene kommer hjem.

Dansk repræsentation i Tanzania:

I august sidste år modtog vi den triste nyhed, at Udenrigsministeriet har besluttet at udfase og lukke den danske ambassade i Dar es Salaam i 2024 – efter 60 år, hvor Danmark har været med, siden Tanzania blev selvstændigt i 1961. Vi er spændte på, hvad det betyder for vore muligheder for at søge projektmidler til arbejdet i Bukoba.

Salgsfremstød og foredrag:

I 4 måneder i sommerperioden sidste år var vi heldige at få lov at afholde salgsudstilling i Strømpehuset i Øster Assels.

16. september havde vi en stand på Havneområdet i Nykøbing i forbindelse med Træskibssejladsen. Samtidig uddelte vi materiale om ”Verdens Bedste Nyheder”.

25. oktober var vi inviteret til at holde foredrag i Historisk Forening.

15. november var vi inviteret til at holde foredrag i Limfjord Y’s Men’s Club.
Dette foredrag var ment som tak for en bevilling på kr. 5.000 til etablering af tagrender og indkøb af en vandtank til et hus under kirkens projekt for enker og forældreløse.
Ved foredraget blev der straks bevilget yderligere kr. 5.000, så endnu en fattig familie i Bukoba kan få disse installationer. Pengene er overført, og vi har modtaget fortælling om den heldige familie og fået billeder af huset med installationen. Det vil I kunne læse mere om i næste nr. af Twiga Time.

Information

 • Vi bestræber os på hele tiden at informere om alle vore aktiviteter på hjemmesiden, face-book siden, via nyhedsbreve og Twiga Time
 • På netavisen Globalnyt bruger vi muligheden for at annoncere om vore arrangementer – og derfra har man meddelt os, at de er glade for vores input, så læserne kan se, der også foregår noget udenfor København
 • Vi har også et godt samarbejde med de lokale medier Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Up-date og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vort arbejde.

Vi er glade for de henvendelser, vi har fået gennem årene til at holde foredrag i foreninger, institutioner og kirker og temadage på skoler, og ofte har vores salgsbod været med. Sammen med genåbning af landet er der nu mulighed for at bestille foredrag igen.

Salg

Gennem nogle år har vi haft et fint samarbejde med Prebens Vinhandel med salg af Bukoba Kaffe. Da vort eget kaffelager blev tomt sidste sommer, var vi heldige at kunne købe et parti hos Mushemba Foundations formand i Tønder. Der er muligvis stadig et par dåser hos Preben. Selv har vi kun ganske få dåser tilbage.

Vi ser meget frem til et nyt besøg i Bukoba, så vi kan hente nye varer hjem, og det er også vores plan om et år eller 2 igen at tilbyde en medlemsrejse til Bukoba, hvor man udover at være turist også får mulighed for at se vore projekter, deltage i private og officielle besøg.

Medlemmer

I februar blev opkrævet kontingent for 2022.
Har man ikke fået betalt endnu, er der mulighed for at gøre det i aften. Vores kasserer Peter er klar til at tage imod pengene. Mobile pay kan også benyttes.
Det er vigtigt for foreningens arbejde at have folkelig forankring via mange medlemmer. Dette fremmer mulighederne for at søge om midler fra offentlige fonde, og vi er meget glade for de nye medlemskaber, vi har fået i det forløbne år – især gennem vort engagementsprojekt.

I juli måned måtte vi desværre tage afsked med et elsket medlem – Zippy Tousig, der døde efter 51 år i Danmark. Zippy kom oprindeligt fra Bukoba og var indirekte årsag til, at Bukoba blev vores venskabsby.
Vi vil savne Zippy i vore sammenhænge.

Samarbejdspartnere

Jeg vil gerne takke vore samarbejdspartnere for fælles projekter i det forløbne år:

 • Morsø Kommune
 • Danmission
 • Danida
 • JEEP Folkecenter i Uganda
 • CISU
 • Dansk Missionsråd
 • Limfjord Y’s Men’s Club

Tak til de lokale medier:

 • Nordjyske, Ugeavisen, Limfjord Up-date og KunMors som altid er villige og interesserede i at fortælle om vore aktiviteter

Tak til medlemmer og andre interesserede, der støtter vort arbejde.

Bestyrelsen

Til sidst tak til den øvrige bestyrelse for godt og positivt samarbejde. De seneste 2 år har været atypiske, men vi har erfaret, at man også kan have online kontakt med vennerne i Bukoba, og vi har lært at holde online bestyrelsesmøder.

Vi har nogle gode samtaler og diskussioner i bestyrelsen, og det er dejligt, at alle altid er parate til at tage fat, når der er brug for det, og vi er jo allerede i fuld gang med dette års aktiviteter.

Anne Mette Schrader
formand