PRESSEMEDDELELSE

Categories: ESLEC,Nyheder

Economically Sustainable livelihood and environmental conservation”.

eller på dansk: ”Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring”

Er et 2-årigt projekt på næsten 400.000 kr., der ophører 31. december i år.

Beløbet er bevilget til Morsø U-Landsforening af Danida-ordningen CISU – Civilsamfund i Udvikling.

 

Projektet er afviklet i kommunens venskabsby Bukoba i samarbejde med den kirkelige kvindeorganisation Sarepta.

 

Fra 2. – 30. november kan man blive lidt klogere på projektet ved at se en udstilling på Morsø Folkebibliotek.

 

Pengene er bl.a. brugt til:

– løn- og driftsomkostninger på kr. 95.000 til Sarepta

– oplæring i låne- sparevirksomheden VSLA (village savings and loans associations) undervisning

 og opfølgning ude i 30 landsbyer og 3 skoler med deltagelse afca. 2.400 voksne borgere

– bygning af lerkomfurer, oprettelse og drift af træplantebede, inspiration til andre miljøtiltag ca.

 240.000 kr.dvs. 8.000 kr. pr. landsby og 100 kr. pr. person.

 

Projektet har bl.a. igangsat:

Små dagligvareforretninger
Kunsthåndværk, syning, kunst og kultur
Hønsehold
Biavl
Grisehold
Agerbrug
Geder og køer på græs
Salg af fisk
Motorcykeltaxakørsel
Sæsonsalg af landbrugsprodukter

Af bevillingen har Morsø U-Landsforening anvendt ca. 65.000 kr. her i landet til tilsyn, administration, revision og oplysning.

 

Sarepta vil fortsætte projektet på frivillig basis.

 

14. – 24. november rejser 4 bestyrelsesmedlemmer(Anne Mette Schrader, Conni Mark, Lene Høgh og Inge Merete Kristensen) på evalueringsbesøg i Bukoba og for at deltage i Sareptas Festival, som er en generalforsamling, en fremvisning af foreningens resultater og en mulighed for, at folk fra oplandet kommer ind til Bukoba by for at mødes og tale med hinanden om det nye, der sker og sælge nogle af deres afgrøder og handycraft.

 

Vi hilser på det hjerteligste fra alle vennerne på Mors, Danmarks eneste kommune med en afrikansk venskabsforbindelse igennem mere end 35 år.