Særudstilling på Odder Museum af den tanzanianske kunstner Roman Rickenbacker

Hverdag i Bukoba, Tanzania

14. april – 23. april 2023.
Fernisering fredag den 14. april kl. 15.00.
Udstillingen åbnes af Marianne Hundebøll
Lørdag den 22. april kl. 14.00 vil Finn Have fortælle om kunstneren og baggrund for udstillingen.
Udstillingen er opfølgning af maleren Finn Haves CROSSOVER på Odder Museum 2021.

Roman Rickenberger er bosiddende i Bukoba Tanzania og var i 2018 elev på den kunstskole ved Kagera Youth Forum, som Finn Have oprettede i samarbejde med Morsø U-landsforening. Skolens formål er at dygtiggøre eleverne, hvor flere var arbejdsløse, således at de på et tidspunkt muligvis kunne sælge deres malerier og herved få en indtægt. I undervisningen blev der lagt vægt på, at eleverne gik ud i lokalsamfundet, tegnede og malede dagligdagen. Det viste sig, at Roman havde et malerisk talent, og han gjorde store fremskridt., og da Finn Have i 2019 var i Tanzania for at holde endnu en workshop, deltog Roman igen.

Siden 2019 og under corona-perioden har Finn Have holdt kontakten vedlige og vejledt via de sociale medier.

Roman er i dag 32 år, og dette er hans udstillingsdebut. Maleriernes motiver er skildring af hverdagslivet i Bukoba. Dels byen og markedet, som er central i byen, og dels glimt af livet i de nærliggende landskabelige områder. Bylivet er i hastig udvikling, men på landet går udviklingen langsom.

Der udstilles 14 malerier og endvidere fotos, som relaterer til et nyt projekt, som Finn Have startede i 2021. Ugentligt er der male- og tegneundervisning af en gruppe handicappede og albinoer ved Mugeza Mseto Primary School. Den ugentlige undervisning ledes og koordineres af frivillig medarbejder Tantus Mwemezi. Roman har
udover det maleriske talent også pædagogiske evner, og han fungerer som hjælpelærer ved tegne- maleholdet.

Fakta om Bukoba: Byen er beliggende i den nordvestlige del af Tanzania med et indbyggertal på ca. 100.000. Byen er hovedstad i regionen Kagera, som ligger ved bredden af Victoriasøen. Byen er Morsø Kommunes venskabsby.
Fakta om Morsø U-landsforening: En frivillig forening, som støtter og arbejder med udviklingsprojekter og aktiviteter i Bukoba. Finn Haves to kunstprojekter er således oprettet i samarbejde med Morsø U-Landsforening.

Yderligere oplysninger om udstillingen ved henvendelse til Finn Have, finnhave@mail.dk, Tlf. 23343614

Eksempler på Romans kunst

Vores aktiviteter kan også følges på vores facebook-side.