Hjertelig tillykke til vinderne af konkurrencen på Kulturmødet

Categories: Billeder,Nyheder

Hvad er det bedste ved at have en venskabsby i Tanzania
De mange flotte og meget forskelligartede svar gjorde, at vi valgte at udtrække ikke bare een men to vindere.
Alle svarene vil også være at finde på hjemmesiden og på Facebook

img_20161003_165726
Bryndis Jacobs, Askeby, Sjælland.
Jacob Urth, Ljørslev (billedet)

 

Alle besvarelserne fra konkurrencen:

Hvad er det bedste ved at have en venskabsby i Tanzania?

Konkurrence ved KULTURMØDET 25. – 27. august 2016

 

Man hører noget musik, man ikke er vant til at høre – og det lyder faktisk godt!

 

Man lærer af hinandens forskellige kulturer og at erkende at vi alle ikke altid er ens, og give plads til forskelligheder. Vi lærer rummelighed og madkulturer.

 

Alle kan sammen.

 

Jeg tror, at de er bedst.

 

Jeg kan godt lide at høre, hvordan børn i Tanzania går i skole.

 

Jeg synes, det er spændende at høre om Afrika. Jeg elsker musik og vil blive så glad for at vinde en tromme.

 

Det gode ved at have en venskabsby er at kunne have kontakt til dem, selvom de bor så langt væk, og at se deres kultur.

 

Man kan komme på udveksling blandt skolerne og se hvordan det er og at hjælpe til.

 

Det gode ved at have en venskabsby er, at man kan se andre kulturer, som man ikke kender, og man kan se, hvordan de lever i andre lande.

 

At man kan møde nogle, der har anden form for viden end en selv, og lever på en anden måde.

 

Lære om hinandens kulturer – ligheder og forskelligheder, bl.a. når gymnasiet også inddrages i samarbejdet. Her har vi både oplevet workshops, H(å)bb og andet. På denne måde går hjælpen begge veje.

 

At man oplever hinandens forskelligheder.

 

Lærer mere kultur!

 

Kulturoplevelser.

 

Støtte og sammenhold.

 

Venskabsby – Vi er glade for vi har en venskabsby. Vi hjælper hinanden. F.eks. Giver vi dem penge, så de kan komme og vise deres fantastiske musik. Vi hjælper dem, når de er i nød, og de hjælper os, når vi er i nød.

 

Så folk kan komme til at kende hinanden.

 

At vi kan lære af hinandens kultur.

 

Det bedste ved en venskabsby, som denne i Tanzania, er helt klart det kulturelle sammenstød, der opstår mellem to vidt forskellige verdener. Det giver os som mennesker et indblik i en anden verden, som får os til at se vores nymoderne samfund på en helt ny måde. Man sætter pris på det simple i livet.

 

Det er vigtigt, at andre kulturer mødes og udveksler ideer, så man får forskellige relationer. Det lyder supergodt, I får brandbiler o.s.v. til Tanzania, og at vi får kvinderne mere frem. Supergodt med en masse U-landshjælp. De har brug for vores hjælp og vi har egentlig også brug for dem, – så det er godt vi kan lære af hinanden både fagligt, personligt osv.

 

Det er dejligt at vide, at det gør en forskel. Vi sætter pris på jeres arbejde. Det er spændende at lære andre kulturer at kende.

 

Man får udvidet sin horisont og lærer at være ydmyg.

 

Man lærer mennesker at kende andre steder i verden til gensidig glæde.

 

Vi kan hjælpe med vores overflod af ting og sager, hvis de har brug for det.

 

Det bedste er, at der kommer gang i udviklingen.

 

Ved at samarbejde med og hjælpe mennesker i andre lande er vi med til at løse problemer og sikre fred på jorden.

 

Kultur på tværs af landene. Musik og dans fra andre kulturer er oftest helt anderledes og dermed fantastisk! Når man har mulighed for at hjælpe andre mennesker til skole, rent vand m.m.

 

We are one world & we help those in need. Unity & love across borders, all races & religions as one, & we feel each others pain & happiness … When someone suffers, I suffer & that is why we reach out a helping hand.That is love. That is friendship.

 

At vår sonn fikk mulighet for åt bli frivillig i Bukoba og vi fikk se noe av arbeidet som utføres der.

 

Adgang til Viktoriasøen. At vi fik lejlighed til at besøge vores søn, da han var på UYACHO – foranlediget af H(å)BB – og at man så kan få Bukoba te + almindelig kendskab/tilknytning til Tanzania.

 

It is good to have something like that. I think it is good if you are trying to teach them everything in all spects of life.

 

At to forskellige kulturer kan lære af hinanden. Vi i Danmark får mulighed for at få indblik i forskelligheder af normer. Vi kan lære hvordan vi kan gøre en forskel og hjælpe andre kulturer som ikke  har adgang til samme resurser som os. Vi får indblik i, hvordan vi bedst muligt kan implementere “ny” teknologi, som kan være medvirkende til at disse mennesker bliver bedre stillet.

 

Personligt mener jeg det bedste er at man via de mange arrangementer, har rig mulighed for at skabe personlige kontakter de lokale befolkninger imellem. Og det er absolut en stor gevinst. Man får mulighed  for via dette, at se og forstå tingene helt anderledes, end hvis man kommer som almindelig turist!

 

“Min far var den første hvide mand i familien i Afrika”

 

Opdage nye horisonter.

 

Udvid din horisont.

 

Skriv et svar