GENERALFORSAMLING OG SPÆNDENDE FOREDRAG I MORSØ U-LANDSFORENING

Onsdag 23. marts 2022
Lokale 3 over Morsø Folkebibliotek – Holgersgade 7, 2. sal, Nykøbing Mors

Kl. 19.00
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning for 2021
3. Regnskab for 2021
4. Fastsættelse af kontingent for 2023
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
     Efter tur afgår: Conni Mark, Lisbeth Nørgaard, Gudrun Nørgaard, Poul Storm Hansen og Anne Mette
     Schrader samt medarbejdende suppleant Flora Delcour
5a. Valg af revisorer.
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
7. Eventuelt og orientering om årets aktiviteter
Foreningen er vært ved kaffe, te og hjemmebagt kage.

Kl. ca. 20.00
SPÆNDENDE FOREDRAG VED CIVILINGENIØR LARS JENSEN, UGANDA
Lars er opvokset i Arusha og Moshi i Tanzania i 1970’erne. Siden har han boet og arbejdet i Tanzania,
Mozambique, Zambia, Lesotho og Uganda men også i UK, Island, Danmark og Grønland.
Lars’ firma har siden 2016 arbejdet med at bygge en ny international lufthavn til d.kr. 2.2 mia. i det vestlige
Uganda. 

Lars siger bl.a.:
Hvad er Afrikas magi?
De store vidder – Duften af regn på støv -Menneskenes ukuelighed – Farver, støj, musik, travlhed, fred.
Et smil og et “velkommen, hvordan har du det”

Lars har været tryllebundet af Afrikas magi i snart 50 år og vil dele med os nogle af de sjove, skæve, sørgelige og kærlige oplevelser, der betyder, at han – på godt og ondt – aldrig falder til andre steder.

Han vil også fortælle lidt om, hvorfor Afrika ser ud, som det gør i dag – små og store tilfældigheder i historien, der sammen eller på hver sin måde har præget kontinentet.

Og endelig kommer han lidt ind på den nuværende politiske situation i Østafrika, og hvad man måske kan forvente i en nærmere fremtid af forandringer og omvæltninger, og hvilke udfordringer denne del af Afrika kommer til at strides med.

Der er fri entre til arrangementet, som er åbent for alle interesserede.

Har man ikke betalt sit kontingent, kan det gøres på stedet, og nye medlemskaber kan købes.
Vi håber, medlemskab har høj prioritet hos vore trofaste støtter, da folkelig forankring er med til at give
adgang til nationale og internationale fonde.
Medlemskab pr. person pr. år: kr. 150 / for studerende: kr. 75.
Beløbet kan indsættes på reg.nr. 7380, kt. 4003926 eller via Mobile Pay.: 6275DY.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Anne Mette Schrader